กกท.เปิดรับสมัครบุคคลภายนอกทำหน้าที่ผู้จัดการกองทุนกีฬาชาติ

กกท.เตรียมเปิดรับสมัครบุคคลลภายนอก เข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจำนวน 1 อัตรา โดยเปิดให้ยื่นเอกสารสมัครได้ตั้งแต่ วันที่ 15-21 ก.ค.นี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.)  เปิดรับสมัครบุคคลภายนอก เพื่อรับการคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่งผู้จัดการกองทุน พัฒนาการกีฬาแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา โดยผู้ที่มีคุณสมบัติและประสงค์จะสมัครรับการคัดเลือก สามารถรับเอกสารใบสมัครรวมทั้งการยื่นเอกสารการสมัคร ได้ที่สำนักกฎหมาย การกีฬาแห่งประเทศไทย อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ชั้น 13 เลขที่ 286 ถ.รามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ตั้งแต่วันที่ 15 - 24 ก.ค. 2567 ในเวลาทำการ ระหว่างเวลา 08.30 น. - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ) หรือโทรศัพท์  02-1867111 ต่อ 7843-7844  และสามารถดาวน์โหลด ใบสมัครได้ที่ www.nsdf.or.th (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม/อื่นๆ)  www.sat.or.th 

สำหรับตำแหน่งของผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาตินั้นได้ว่างลง หลัง ดร.สุปราณี คุปตาสา ผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติคนเดิม ครบวาระการทำงาน 4 ปี ไปเมื่อ 31 พ.ค.2567  คณะกรรมการของการกีฬาแห่งประเทศไทย จึงได้เริ่มกระบวนการ สรรหาผู้จัดการกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติอีกครั้ง ซึ่งก็คาดว่าภายใน 1 เดือน หลังจากปิดรับสมัคร คณะกรรมการฯจะสามารถทำการสรรหาผู้จัดการกองทุนฯที่มีคุณสมบัติได้เสร็จสิ้น

ทั้งนี้ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ บริหารโดยคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เป็นกองทุนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2558 มาตรา 36 เป็นทุนหมุนเวียนสำหรับใช้จ่ายเพื่อการส่งเสริม สนับสนุน พัฒนา คุ้มครอง ช่วยเหลือ และจัดสวัสดิการที่เกี่ยวข้องกับการกีฬาทั้งในระดับชาติและนานาชาติ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport