กกท. ออกหนังสือรับรองมาตรฐานครูมวยไทยระดับ 1

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 โดยมี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย คณะผู้บริหาร และผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ร่วมงาน ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อวันที่ 11 มิ.ย.ที่ผ่านมา

ผู้ว่าการ กกท. กล่าวว่า การทำงานร่วมกันระหว่างการกีฬาแห่งประเทศไทย และกระทรวงแรงงานในครั้งนี้เพื่อยกระดับมาตรฐานครูมวยไทยให้มีมาตรฐานฝีมือแรงงานถือเป็นปัจจัยใจสำคัญ กีฬามวยไทยจะเจริญและพัฒนาได้ต้องอาศัยองค์ประกอบและปัจจัยต่างๆ หลายด้านเข้าด้วยกัน โดยเฉพาะด้าน บุคลากรกีฬามวยและกลไกสำคัญที่จะทำหน้าที่ในการพัฒนากีฬามวยไทยให้เป็นมาตรฐานสากล ผู้ฝึกสอนกีฬามวยจึงถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการนำความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทักษะ และหลักการสอน ตลอดจนเทคนิคต่างๆ ไปถ่ายทอดฝึกซ้อมให้แก่นักมวยเพื่อพัฒนาเข้าสู่ระบบการแข่งขันกีฬามวยอย่างมีประสิทธิภาพมีมาตรฐานการทำหน้าที่ในการฝึกสอนกีฬามวยไทยให้เป็นไปตามหลักสูตรตามกรอบของจรรยาบรรณการเป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยอาชีพที่ได้มาตรฐานสากล

ทั้งนี้ผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ประกอบด้วย นางสาวสายฝน จิตมา, นายศุภชัย พันธุ์สุวรรณ, นายสาโรจน์ ดีชูศร, นายยุทธนา ตะเคียนราม, นายกรองพล สุขวัฒนะ, นายพิษณุ กลิ่นเพ็ชร, นายธงชัย บุญเปรี่ยม, นางสาวสริญณา จางวาง, นายโกวิทย์ แทบทับ, นายภุชงค์ เกตุธาร, นางสาวบุญยอร เพ็งวึก และ นายฉัตริน เพ็งวึก


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport