กกท.อบรมหลักสูตรเอกชนร่วมทุนกิจการรัฐ ต่อยอดโครงการพัฒนาสนามกีฬา

กกท.จัดการอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" เพื่อพัฒนาองค์กรด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และสนับสนุนด้านการกีฬาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล

 นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตร "การให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ" สำหรับการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) รุ่นที่ 2 โดยมี ดร. เสรี นนทสูติ ผู้อำนวยการหลักสูตร PEP และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมงาน ที่โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟว์ วิง คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ เมื่อ  1 พ.ย. ที่ผ่านมา

 รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา เผยว่า การอบรมหลักสูตร ถือเป็นรุ่นที่ 2 โดยเป็นการอบรมภายใต้โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. "SMART NATIONAL SPORTS PARK" (สมาร์ท เนชันแนล สปอร์ต ปาร์ค) เพื่อพัฒนาองค์กรด้านการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และสนับสนุนด้านการกีฬาของประเทศให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล เนื่องด้วย กกท. เป็นหน่วยงานหลักที่มีหน้าที่ในการบริหารจัดการการแข่งขันกีฬาของประเทศ เพื่อส่งเสริม ยกระดับ และพัฒนาศักยภาพของนักกีฬาในประเทศไปสู่การแข่งขันในระดับสากล 

 "การจัดอบรมหลักสูตรในครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อปรับปรุงสนามแข่งขันและสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้มีมาตรฐานตามหลักสากล และทันสมัย แต่ด้วยงบประมาณจากภาครัฐที่มีจำกัด การให้ภาคเอกชนที่มีความพร้อมด้านงบประมาณ เข้ามาสนับสนุนและปรับปรุงสนามกีฬาของรัฐให้ทันสมัย และเท่าเทียมกับนานาชาติ โดยวิธีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนผ่านสัญญาการร่วมลงทุน โดยวิธีการดังกล่าวจะช่วยลดภาระงบประมาณของรัฐบาลได้มากยิ่งขึ้น

 "โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. (SMART NATIONAL SPORTS PARK) เป็นโครงการนำร่องที่จะนำวิธีการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐ และภาคเอกชนมาใช้ในการบริหารจัดการทรัพย์สินของ กกท. โดยการศึกษารูปแบบและวิธีการที่เหมาะสม ไม่ว่าจะด้วยการศึกษาวิจัย จากผู้มีความรู้ความสามารถสูง และการจัดจ้างที่ปรึกษาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ ความคุ้มค่า และผลกระทบต่อโครงการฯ เพื่อนำความรู้ไปต่อยอดและพัฒนาให้ประสบความสำเร็จ และบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการต่อไป"


ที่มาของภาพ : siamsport
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport