ไทยได้ชื่อ 12 จังหวัดเสนอตัวเจ้าภาพซีเกมส์-อาเซียนพารา 2025

ได้ 12 จังหวัดเสนอชื่อ แบบรายจังหวัดและกลุ่ม เป็นเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ปี 2025 ที่ไทยแล้ว โดย เชียงใหม่, กทม., นคราราชสีมา และสงขลา คือ 4 จังหวัด ที่เสนอตัวแบบจังหวัดเดี่ยว นอกจากนี้ยังมีอีก 4 กลุ่ม คือกลุ่มอีสาน ที่มี อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร, ศรีสะเกษ กลุ่มอันดามัน ตรัง, กระบี่, ภูเก็ต กลุ่ม 2 จังหวัด กทม.และชลบุรี รวมถึงกลุ่ม 3 จังหวัด กทม., ชลบุรี และ สงขลา ยื่นเสนอตัว "ประชุม" รองผู้ว่าการกกท. ในฐานะรองประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาฯ ยันปิดรับการเสนอตัวแล้ว เตรียมพิจารณาอย่างละเอียด เพื่อส่งชื่อเสนอบอร์ดกกท.และครม.เป็นลำดับต่อไป

นายประชุม บุญเทียม รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬา ในฐานะรองประธาน คณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาจังหวัดเจ้าภาพกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 และกีฬาอาเซียนพาราเกมส์ ครั้งที่ 13 ในปี พ.ศ.2568 หรือ ค.ศ.2025 ที่้ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพ เผยถึงความคืบหน้าในการคัดเลือกเมืองที่จะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพของประเทศไทยว่า ที่ผ่านมาได้มีการเปิดรับสมัครเมืองที่สนใจ ตามคำเชิญของ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเพื่อพิจารณาฯ ซึ่งที่ผ่านมีแบบรายจังหวัดและที่รวมกลุ่มเสนอตัวเข้ารวมทั้งสิ้น 12 จังหวัด และถึงเวลานี้ได้หมดเวลาและปิดรับการเสนอตัวแล้ว

รองผู้ว่าการกกท. เผยอีกว่า 12 จังหวัดที่สนใจและเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพ ในแบบแยกเป็นรายจังหวัดเดี่ยว ประกอบด้วย เชียงใหม่, กรุงเทพมหานคร, นคราราชสีมา และสงขลา ส่วนที่รวมตัวเสนอตัวแบบเป็นกลุ่มจังหวัดนั้น มี 4 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่ม 4 จังหวัดจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุบลราชธานี, อำนาจเจริญ, ยโสธร และศรีสะเกษ ส่วนอีกกลุ่ม คือกลุ่ม 3 จังหวัดอันดามัน ตรัง, กระบี่ และภูเก็ต ขณะที่อีกกลุ่ม คือ กรุงเทพมหานคร และชลบุรี และยังมีเพิ่มกลุ่ม กรุงเทพมหานคร, ชลบุรี และสงขลา ซึ่งทั้ง 12 จังหวัดที่เสนอตัวเข้ามานั้น จะถูกนำเข้าสู่กระบวนการพิจารณาต่อไป

นายประชุม ยังเผยถึงแนวทางการพิจารณาคัดเลือกเมืองเจ้าภาพด้วยว่า จะดูจากความเหมาะสม และความพร้อมด้านต่างๆของแต่ละจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ซึ่งก็จะมีการพิจารณาอย่างละเอียดและถี่ถ้วนที่สุดต่อไป ก่อนที่จะนำเสนอคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ดกกท.) และคณะรัฐมนตรี ในลำดับถัดไป ส่วนระยะเวลาเชื่อว่าจะใช้เวลาในการคัดเลือกไม่นาน เพราะเมื่อได้จังหวัดที่เหมาะสมแล้ว จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดนั้นๆต้องเตรียมการ รวมถึงต้องส่งผู้แทนเดินทางไปรับธงการเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ ต่อจากกรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา ในเดือนพ.ค. 2023 ด้วยที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport