บอร์ดกกท.เห็นชอบ 10 แผนงานนโยบายผู้ว่าการ กกท. ปี 66

บอร์ดการกีฬาแห่งประเทศไทย เห็นชอบแผนงานนโยบายผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2569 ครบทั้ง 10 แผนงาน รวมทั้งเห็นชอบแต่งตั้ง นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ครั้งที่ 10/2565 ผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ เมื่อ 27 ต.ค.65 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, ดร.ก้องศักด  ยอดมณี ผู้ว่าการกกท. และคณะกรรมการฯ ร่วมประชุม

ทั้งนี้ที่ประชุมรับทราบสรุปผลการจัดการแข่งขันรถจักรยานยนต์ชิงแชมป์โลก รายการ โมโต จีพีประจำปี พ.ศ. 2565 (สนามที่ 17) "OR Thailand Grand Prix 2022" ที่สนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากนักท่องเที่ยวทั่วโลก มีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 178,463 คน และมีผู้รับชมการถ่ายทอดสดทั่วโลกมากกว่า 800 ล้านคน ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้สามารถสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ รวมเป็นมูลค่า กว่า 4,048,000,000 บาท โดยดอร์นา สปอร์ต เอส.แอล.   ได้ประกาศปฏิทินการแข่งขันโมโตจีพี ฤดูกาล 2023 โดยสนามประเทศไทยเป็นสนามที่ 18 ของฤดูกาล จะทำการแข่งขันระหว่างวันที่ 27-29 ต.ค. 2566 ที่สนามช้าง อินเตอร์เนชั่น แนลเซอร์กิต จ.บุรีรัมย์

จากนั้น ที่ประชุมเห็นชอบแผนงานนโยบายผู้ว่าการ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2569 โดยพิจารณาให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและแผนวิสาหกิจการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2566 - 2570 ประกอบด้วย 10 แผนงาน ดังนี้ 1. โครงการยกระดับการให้บริการของ กกท. SMART NATIONAL SPORTS PARK,  2. แผนธุรกิจการกีฬา (SAT Business Plan), 3. แผนการยกระดับการบริหารจัดการองค์กรทั้งระบบสู่องค์กรสมรรถนะสูง (High Performance Organization),  4. แผนการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลฐานข้อมูลประชากรกีฬาของชาติด้านการกีฬา (SPORT POPULATION PLATFORM), 5. โครงการพัฒนากีฬาสีขาวเพื่อมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (SPORTS BCG MODEL) 

6. การพัฒนาศักยภาพและยกระดับสวัสดิการบุคลากร กกท. (SAT GREAT ENGAGEMENT),  7. โครงการพัฒนานักกีฬาหน้าใหม่ (SPORT TALENT GROUP), 8. โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายและเล่นกีฬา (SPORTS FOR LIFE), 9. แผนการดำเนินงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์การกีฬาสู่กีฬาภูมิภาค การกีฬาแห่งประเทศไทย (SPORT MEDICAL SERVICE TO REGIONAL), 10. แผนงานยกระดับการให้บริการศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬาส่วนภูมิภาค (SPORT SCIENCE FOR EXCELLENCE)

นอกจากนี้  ที่ประชุมยังเห็นชอบแต่งตั้ง โยกย้าย ผู้บริหารระดับสูง (ระดับ 10) ของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  นางโปรดปราน สมานมิตร รองผู้ว่าการ กกท.ฝ่ายยุทธศาสตร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้ว่าการ กกท. ฝ่ายส่งเสริมกีฬา ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่ วันที่ 1 พ.ย. 2566 เป็นต้นไปที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport