กกท.เปิดโครงการโภชนาการกีฬาจัดมื้ออาหารเสริมเพิ่มพลังนักกีฬาทีมชาติ

การกีฬาแห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการ ส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย เพื่อพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬาต่างๆต่อไป

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย  เป็นประธานในพิธีเปิด "โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย" (ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม) ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา กกท. เมื่อ 25 ต.ค. 65  โดยมี "จูเนียร์" รามณรงค์ เสวกวิหารี นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, "นก" พรรณนภา หาญสุจินต์ นักกีฬาเทควันโดทีมชาติไทย, "ชมพู่" พรพรรณ เกิดปราชญ์ นักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทย และคณะผู้บริหาร กกท. ร่วมพิธี 

ผู้ว่าการ กกท. เผยว่า กกท. และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพของนักกีฬา เพื่อเตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในมหกรรมกีฬา และการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ โดยในปัจจุบันวิทยาศาสตร์การกีฬา ได้เข้ามามีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมให้นักกีฬามีขีดความสามารถในการฝึกซ้อมและแข่งขันมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะด้านโภชนาการการกีฬา (Sport Nutrition) เป็นโปรแกรมอาหารผ่านการรับรองโดยนักโภชนาการ พร้อมทั้งให้ความรู้ในการดูแลด้านโภชนาการการกีฬาแก่นักกีฬา และผู้ฝึกสอน

เพื่อส่งเสริมให้นักกีฬาได้รับการดูแลด้านโภชนาการที่ถูกต้อง เหมาะสมกับรูปร่าง สภาพร่างกาย และชนิดกีฬาที่เล่น ซึ่งโภชนาการการกีฬานั้นจะมีความแตกต่างจากโภชนาการปกติทั่วไป เนื่องจากออกแบบมาเพื่อช่วยให้นักกีฬาสามารถนำพลังงานที่ได้จากการรับประทานไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถช่วยป้องกันความเหนื่อยล้าในช่วงต้น และการบาดเจ็บที่สามารถเกิดขึ้นได้ระหว่างการฝึกซ้อมและการแข่งขัน รวมทั้งช่วยให้มีสมาธิมากยิ่งขึ้น 

ทั้งนี้ โครงการส่งเสริมภาวะโภชนาการระหว่างมื้อสำหรับนักกีฬาทีมชาติไทย (ก่อน ระหว่าง และหลังการฝึกซ้อม) เป็นโครงการหนึ่งที่นำวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาโภชนาการการกีฬาเข้ามาใช้ในการดูแลนักกีฬา โดยนักกีฬาทีมชาติไทยทุกท่านสามารถเข้ารับอาหารระหว่างมื้อได้ ตั้งแต่วันที่ 7 พ.ย. 65 - 3 พ.ค. 2566 ที่ห้องรับรองนักกีฬา ชั้น 1 อาคารศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา กกท. และเชื่อมั่นว่าการดำเนินงานร่วมกันในโครงการครั้งนี้ จะเป็นการยกระดับการให้บริการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา (สาขาโภชนาการ) ให้กับนักกีฬาทีมชาติไทย ในการเตรียมตัวเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับนานาชาติ และเป็นจุดเริ่มต้นของการนำโภชนาการกีฬามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในอนาคตต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport