มูลนิธิซีเกมส์ถกแผนหนุนทัพไทยสู้ซีเกมส์ 2025 เตรียมจัดประชุมใหญ่ 24 มิ.ย.

พลเอก เชษฐา ฐานะจาโร ประธานกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 ที่ห้องประชุมอาคาร 200 เตียง การกีฬาแห่งประเทศไทย เมื่อ 16 พ.ค.67 โดยมี ดร.ศักดิ์ชาย ทัพสุวรรณ รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ, นายวิวิฒน์ วิกรานตโนรส กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ, นายขจร พราวศรี กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการมูลนิธิฯ, น.ส.สุมาลี วิญญูวรรธน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ, นายมนตรี ไชยพันธุ์ กรรมการมูลนิธิฯ, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล กรรมการมูลนิธิฯ และ น.ส.จันทร พิมพ์สกุล เจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ เข้าร่วมการประชุม

สำหรับวาระการประชุมที่สำคัญในครั้งนี้ เป็นการหารือเกี่ยวกับการวางแผนการทำงานของคณะทำงานฝ่ายวิชาการเพื่อสนับสนุนการเตรียมนักกีฬาซีเกมส์ไทย ครั้งที่ 33 ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพในช่วงปลายปี 2568 ซึ่งทางคณะทำงานได้มีการวางแผนจัดเตรียมแผนงานร่วมกับฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อที่จะสนับสนุนให้นักกีฬาของสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้รับความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้เห็นชอบให้กำหนดวันจัดการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567 เพื่อเป็นไปตามระเบียบของมูลนิธิกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 13 โดยกำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญประจำปีในวันจันทร์ ที่ 24 มิ.ย. 67 ในช่วงเวลา 10.00 น.เป็นต้นไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport