อดีตเลขาฯคาราเต้ร้องกมธ.กีฬาปมสมาคมทุจริตบริหารงาน-การเงิน

นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์ อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย โร่ส่งหนังสือร้องเรียน ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.พรรคก้าวไกล ให้ช่วยยื่นส่งเรื่องถึงคณะกรรมาธิการการกีฬา หรือ กมธ.กีฬา และคณะกมธ.ปปช. ให้ตรวจสอบการบริหารงานของสมาคมกีฬาคาราเต้และนายกสมาคมที่ไม่โปร่งใส และต้องการให้พิสูจน์ข้อเท็จจริงว่ามีการกระทำหรือบริหารงานไปในทางทุจริต หรือใช้อำนาจในการบริหารสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ โดยมิชอบหรือไม่

นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์ อดีตเลขาธิการสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย และสมาชิกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เดินทางเข้ายื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกับ ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ สส.พรรคก้าวไกล ที่อาคารรัฐสภา เพื่อร้องเรียนการบริหารของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย เพื่อขอให้ตรวจสอบสมาคมกีฬาคาราเต้ในการบริหารงานที่ไม่โปร่งใสหลากหลายประเด็น โดยหนังสือดังกล่าวได้เรียกร้องขอให้ตรวจสอบสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ดังนี้

1. คุณสมบัติสมาชิกของสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ที่รับสมัครเข้ามาใหม่ในช่วงปี 2565 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สมาชิกโรงเรียนโยธินบูรณะ

2. การจัดทำรายการประชุมคณะกรรมการสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ครั้งที่ 5 วันอังคารที่ 28 ก.พ. 66 เวลา 18.30 น. ซึ่งเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วาระการประชุมข้อที่ 3.6 และระเบียบวาระที่ 5 เรื่องพิจารณา ให้นายพนา เลิศเชิดชูพงศ์ พ้นจากตำแหน่ง

3. การใช้อำนาจและการบริหารงานของนายกสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ที่ปกปิดข้อเท็จจริงในเรื่องการเงิน เพื่อกลั่นแกล้งให้บุคคลอื่นต้องรับผิดแทน

4. ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ส่งเอกสารการจัดจ้างงานโครงการของสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย ในปีงบประมาณ 2565 จำนวน 9 รายการ ให้กับผู้ร้องเรียน

5.ขอให้ตรวจสอบว่ามีการปลอมแปลงลายมือชื่อของผู้ร้องเรียน เพื่อเบิกเงินค้างจ่ายคืนจากการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือไม่

6.ขอให้ตรวจสอบการใช้อำนาจสั่งจ่ายเงินของนายกสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ

7.ขอให้สมาคมกีฬาคาราเต้ฯปฏิบัติตามมติที่ประชุมสามัญประจำปี 2566 ในอังคารที่ 28 มี.ค. 2566 ซึ่งมติที่ประชุมตั้งคณะทำงานตรวจสอบและสอบสวนการใช้เงินของสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ และนายกสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ตามข้อร้องเรียนข้างต้น หากพบว่านายกสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ กระทำความผิด บริหารงานไปในทางทุจริต หรือใช้อำนาจในการบริหารสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ โดยมิชอบ ขอให้การกีฬาแห่งประเทศไทย มีคำสั่งให้นายกสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ หยุดปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงกรรมการสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการบริหารงานครั้งนี้ทั้งหมด พักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยเช่นกัน และขอการกีฬาแห่งประเทศไทยมีคำสั่งให้ที่ประชุมใหญ่ของสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ เลือกนายกสมาคม และกรรมการสมาคมชุดใหม่เข้ามาบริหารงานสมาคมกีฬาคาราเต้ฯ แทนชุดเดิมด้วย เพื่อให้วงการกีฬาได้มีการเปลี่ยนแปลง และพัฒนาสู่ระดับสากลอย่างแท้จริง ไม่ได้เป็นเพียงเครื่องมือหาผลประโยชน์ของคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง เพียงเท่านั้น และนักกีฬาจะได้รับผลประโยชน์สูงสุดอย่างตรงไปตรงมา

ว่าที่ ร.ต.สมชาติ เตชถาวรเจริญ กล่าวว่า ประเด็นข้อร้องเรียนดังกล่าวมีนักกีฬาคาราเต้ที่เป็นพี่น้องประชาชนใน จ.ภูเก็ต ได้รับความเดือดร้อน และได้มาร้องขอความเป็นธรรมกับตนด้วยเช่นกันดังนั้น ตนจะส่งเรื่องร้องเรียนที่ได้รับในวันนี้ส่งให้ คณะกมธ.กีฬา และคณะกมธ.การป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ ตรวจสอบข้อเท็จจริงต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport