"ธัญบุรีเกมส์"เปิดฉากตระการตา 9 มทร.ย้ำจุดยืนใช้กีฬาเชื่อมความสัมพันธ์

เปิดฉากอย่างเป็นทางการแล้ว สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "ธัญบุรีเกมส์" ซึ่งมี 9 สถาบันในเครือมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) จากทั่วประเทศเข้าร่วมชิงชัยระหว่าง วันที่ 11-17 ก.พ. 2567 โดยพิธีเปิดมีขึ้น เมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ ที่ 12 ก.พ.ที่ผ่านมา ที่สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

บรรยากาศในพิธีเปิดคึกคักไปด้วยทัพนักกีฬา โค้ช เจ้าหน้าที่ และผู้ติดตามจากทั้ง 9 สถาบัน รวมถึงเหล่านิสิต มทร.ธัญบุรี ที่เข้ามาร่วมชมและสัมผัสบรรยากาศในพิธีเปิด "ธัญบุรีเกมส์" โดยในพิธีเปิด ได้รับเกียรติจาก น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธาน โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมหมาย ผิวสอาด อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม พร้อมด้วยอธิการบดี ผู้บริหาร คณาจารย์ ทั้ง 9 มทร. เข้าร่วมรับชมและเป็นเกียรติด้วย รวมถึง ผศ.สมคิด สวนศรี, ผศ.ชลิต เชาว์วิไลย, ก้องเกียรติ ก้องแดนไพร โดยในงานยังมี อดิสรณ์ พึ่งยา และ วีรศักดิ์ นิลกลัด ร่วมทำหน้าที่พิธีกรด้วย

ในพิธีเปิด เจ้าภาพจัดโชว์สุดตระการตา ทั้งแสง สี เสียง สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วม  ก่อนที่วงโยธวาทิตนำขบวนพาเหรด และคณะนักกีฬาจาก 9 มทร. เข้าสู่สนาม จากนั้นตัวแทนนักศึกษา ทำหน้าที่เชิญธงชาติขึ้นสูงยอดเสา ผู้อัญเชิญตราประจำมหาวิทยาลัย และถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เข้าสู่พิธี

จากนั้น "โอ๊ต" ธวัชชัย หีมเอียด นักกีฬากรีฑาทีมชาติไทย ที่รับทำหน้าที่วิ่งคบเพลิงคนแรก จะวิ่งคบเพลิงเข้าสู่สนาม ส่งต่อให้ "ปิ่น" จ่าอากาศตรีหญิงกชพร ตั้งศรีวงษ์ นักกีฬาเดินทนทีมชาติไทย วิ่งนำคบเพลิงไปจุดที่กระถางคบเพลิงใหญ่ จนไฟซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันสว่างไสว ส่งสัญญาณเริ่มต้นการชิงชัยของศึก "ธัญบุรีเกมส์" อย่างเป็นทางการ  ก่อนที่วงโยธวาทิตจะนำขบวนนักกีฬาออกจากสนาม ตามด้วยโชว์ชุดการแสดงเปิด "เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี...เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬา" โดยคณะศิลปกรรมศาสตร์

สำหรับการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 38 "ธัญบุรีเกมส์" มีชิงชัยทั้งสิ้น 12 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล, บาสเกตบอล, วอลเลย์บอล, ว่ายน้ำ, กรีฑา, วอลเลย์บอลชายหาด, เทเบิลเทนนิส, ฟุตซอล, แบดมินตัน, เปตอง, เซปักตะกร้อ และ หมากกระดาน โดยมัสคอตประจำการแข่งขันมีชื่อว่า "น้องบัว" ซึ่งเป็นผลงานการออกแบบของ น.ส.วริศรา พุทธศรี นักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากดอกไม้ประจำมหาวิทยาลัยฯ ได้แก่ ดอกบัวสวรรค์ ซึ่งการออกแบบให้มีการผสมผสานกับร่างมนุษย์กึ่งหุ่นยนต์ เพื่อแสดงถึงเทคโนโลยีให้ดูทันสมัย น่ารัก และเป็นมิตร

ขณะที่ ตราสัญลักษณ์ หรือโลโก้ ประจำการแข่งขัน ออกแบบโดย นายธีรภัทร กลิ่นเกตุ ได้รับแรงบันดาลใจจากรูปแบบส่วนโค้งของประติมากรรมบัวทอง ที่เป็นสัญลักษณ์สำคัญของ มทร.ธัญบุรี อีกทั้งยังได้ผสมผสานของสัญลักษณ์ ทั้ง 3 แบบ ได้แก่ "ปีก" สื่อถึงนวัตกรรมที่นำพาไปสู่การแข่งขันกีฬาที่เป็นสากล, "รวงข้าว" ที่สื่อถึงความหมายของ ธัญญะ ที่แปลว่าข้าว และยังหมายถึงเมล็ดพันธุ์ของความเจริญก้าวหน้าไปในทุกแห่งหนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทั้ง 9 แห่ง และ "ไฟ" สื่อถึง "RMUTT Game"  ที่มีพลังและความมุ่งมั่นดังคบเพลิงที่โชติช่วงนำแสงสว่างของความหวังและอนาคต มาสู่การแข่งขันกีฬาในครั้งนี้

นอกจากนี้ รัฐมนตรีอว.ยังเป็นประธานมอบนโยบายการจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club ภายใต้เครือข่าย   U-LIVE byMHESI ในระดับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ เพื่อแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ให้คำปรึกษา ดูแลสุขภาพจิต รวมถึงจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วม ให้นิสิตนักศึกษาใช้ชีวิตอย่างมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยเริ่มต้นกิจกรรมนำร่องที่มทร.ธัญบุรี เป็นแห่งแรก และเครือข่าย มทร. ทั่วประเทศ พร้อมมอบป้ายเครือข่ายดังกล่าว แสดงจุดยืนที่มุ่งสร้างเสริมสุขภาวะที่ยั่งยืน

น.ส.ศุภมาส อิศรภักดี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยว่า กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้กำหนดให้การจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club เพื่อแนะแนวการเรียน อาชีพ และดูแลสุขภาพจิตนักศึกษานิสิตทุกคนในทุกมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกิจกรรม Quick Win ที่ตนให้ความสำคัญและเร่งดำเนินการ เพื่อดูแลนักศึกษาให้ทั่วถึง โดยมีระบบช่วยคัดกรองหรือตรวจพบนักศึกษาที่อาจอยู่ในภาวะเครียด รวมทั้งหมดส่งเสริมโอกาสในการดูแลสุขภาพ โดยยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง ภายใต้นโยบายหลักที่ว่า "เรียนดี มีความสุข มีรายได้" ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาประเทที่ยั่งยืน (SDGs) ด้านส่งเสริมสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดี

"การจัดตั้งศูนย์ Student Wellness Club มีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อผลักดันการดูแลช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตนักศึกษานิสิตให้ครอบคลุมในสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่ง ส่งเสริมการจัดระบบบริการให้คำปรึกษา แนะแนวทางการศึกษาและอาชีพด้วยความทั่วถึง และสามารถก้าวข้ามอุปสรรคที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างถูกต้องเหมาะสม จะทำให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่าง

ปกติสุข และเป็นเยาวชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเป็นกำลังสำคัญของประเทศได้ต่อไป และตั้งเป้าหมายสถาบันอุดมศึกษาในสังกัดและกำกับของกระทรวง อว. จำนวน 154 แห่ง และมีนักศึกษา นิสิตและบุคลาสกรในสถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมกว่า 2,500 คน" น.ส.ศุภมาส กล่าวทิ้งท้าย

รศ.ดร.สมหมาย ผิวสอาด เผยว่า "ธัญบุรีเกมส์" ถือเป็นกิจกรรมร่วมมือร่วมใจของทั้ง 9 มทร. หนนี้มีจัดแข่งขันทั้งหมด 12 ชนิดกีฬา ซึ่งก็แสดงถึงศักยภาพทางด้านร่างกายและจิตใจ ถือเป็นการส่งเสริมสร้างทักษะด้านการวางแผน การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความรับผิดชอบ เคารพกฎกติกาในการแข่งขัน รู้แพ้รู้ชนะ สร้างความสามัคคี ซึ่งก็สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมทักษะและการเรียนรู้ที่หลากหลาย เปิดโอกาสในการรับรู้ และการเข้าร่วมของทุกเพศ เกิดการสร้างงานและโอกาสทางเศรษฐกิจ ในการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

สัณหณัฐ อินสอน หรือ "โช" นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะศิลปศาสตร์ นายกองค์การนักศึกษา มทร.ธัญบุรี เผยว่า องค์การนักศึกษา สโมสรนักศึกษาคณะ ได้ทำงานร่วมกันอย่างหนักในช่วงที่ผ่านมา โดยหวังสร้างประทับใจให้อีกทั้ง 8 มทร. ซึ่งในการแข่งขันครั้งที่ 37 ที่ผ่านมา มทร.ธัญบุรี ก็ชนะเลิศ คว้าเหรียญทองมากที่สุด และคว้าถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มาครอง มาคราวนี้ทางองค์การนักศึกษา อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาของสถาบัน รวมถึงทุกๆทีม และอยากให้แข่งขันกันอย่างมีน้ำใจนักกีฬา และนอกจากการแข่งขันกีฬา ยังมีการแข่งขันผู้นำเชียร์ การประกวด "RMUT MUSIT AWARO 2024", การประกวด "RMUT STAR 2024"  และการประกวด "MISS QUEEN RMUT 2024" เพื่อเป็นการสร้างสานสัมพันธ์เชื่อมราชมงคลด้วยไมตรี เชื่อมสามัคคีด้วยกีฬาที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport