ศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลมอบ4.5ล้านจากงานวิ่ง SG Run กตัญญูเพื่อครู

คณะจัดกิจกรรมวิ่งเพื่อครู SG RUN FOR OUR TEACHERS 2023 ได้เข้าพบ ดร.ประวิช รัตนเพียร นายกสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล คุณพนัส อัสสรัตนกุล เลขาธิการสมาคมฯ และกรรมการบริหารสมาคมฯ ที่สำนักงานสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล อาคารฮิวเบิร์ต ถนนสามเสน เพื่อสรุปภาพรวมกิจกรรม และมอบเงินหลังจากหักค่าใช้รวมกว่า 4.5 ล้านบาท "เพื่อครู" ตามวัตถุประสงค์การจัดงาน เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2567 ซึ่งตรงกับวันครูแห่งชาติ

น.สพ.ธนันต์ ลีละยูวะ ศิษย์เก่ารุ่น SG75 ประธานจัดงาน SG Run 2023 เปิดเผยว่า กิจกรรมงานวิ่ง SG RUN FOR OUR TEACHERS 2023 มีนักวิ่งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน ครู บุคคลากรโรงเรียนเซนต์คาเบรียลและนักวิ่งทั่วไป เข้าร่วมกิจกรรมในวันอาทิตย์ที่ 5 พ.ย. 66  ที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียลกว่า 2,800 คน หากรวมกับกิจกรรม Virtual Run ที่สนับสนุนโดย คิง เพาเวอร์ แพลน บี มีเดีย และสกาย กรุ๊ป ที่เปิดรับสมัครฟรีที่มีนักวิ่งสมัครร่วมกิจกรรม 1,500 คน ก่อนหน้า ถือว่าบรรลุเป้าหมายในด้านจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ส่วนในวันงานที่โรงเรียนเซนต์คาเบรียล 5 พ.ย. ผลตอบรับจากผู้ร่วมงานดี ประทับใจในงานโดยรวม เส้นทาง อาหาร การจัดการ โดยคำนึงถึงความยั่งยืน สิ่งแวดล้อม เป็น Zero Waste Running Event และการได้กลับมาเจอเพื่อนๆ รุ่นพี่รุ่นน้อง คุณครูที่อบรมสั่งสอนมาและที่สำคัญที่สุดนักวิ่งทุกคนปลอดภัย

คุณ ภูริชา หิรัญชัย ผู้ดูแลสิทธิประโยชน์ผู้สนับสนุนงาน ได้แถลงถึงการสนับสนุนที่ดีจากผู้สนับสนุนได้ตามเป้าหมาย รวม 36 ราย โดยผู้สนับสนุนหลักในปีนี้รวม 6 ราย ซึ่งได้แก่  สิงห์ คอร์เปอเรชั่น โอมาซซ์ โฮลดิ้ง เครื่องดื่มเกลือแร่ สปอนเซอร์ ในกลุ่มธุรกิจ ทีซีพี คิงเพาเวอร์ แพลน บี มีเดีย และสกายไอซีที

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน เพื่อนำเงินทั้งหมดที่มาจากค่าสมัครวิ่ง ขายของที่ระลึก จากผู้สนับสนุนต่างๆ มาหักค่าใช้จ่ายแล้วนำส่วนที่เหลือสมทบทุนมอบให้กับครู อาจารย์โรงเรียนเซนต์คาเบรียลอาวุโส เกษียณอายุที่ยังมีชีวิตอยู่ กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล และกองทุนสวัสดิการครูปัจจุบันทั้งหมด โดยในกิจกรรม SG Run 2023 นี้หลังจาการจัดงานมีการจัดสรรเงินดังต่อไปนี้ มอบให้ครูอาวุโส เกษียณอายุ ที่ยังมีชีวิตอยู่รวม 2,972,500 บาท โดยมีครูที่ได้รับในปีนีจำนวน 145 ท่าน, มอบให้กองทุนศิษย์คิดถึงครูของสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียล รวม 1,400,000 บาท โดยกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ใช้ช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลเพิ่มเติม ครูอาวุโส ครูเกษียณ

และมอบให้กองทุนสวัสดิการครูปัจจุบันโรงเรียนเซนต์คาเบรียล 173,030 บาท รวมเป็นยอดรวมบริจาคจากจากงานรวม 4,545,530 บาท โดยมีการส่งมอบเงินจากทีมงานจัดงาน และตัวแทนศิษย์เก่าในหลายๆรุ่น ให้กับทางสมาคมศิษย์เก่าเซนต์คาเบรียลอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

น.สพ. ธนันต์ กล่าวทิ้งท้ายว่า ขอบคุณทางสมาคมฯ ที่มอบหมายภารกิจที่มีเกียรติ และมีคุณค่านี้ให้ศิษย์เก่ารุ่น75 ได้ทำขออนุโมทนากับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงทุกๆคนที่เกี่ยวข้อง ขอบคุณในจิตใจที่ดีงาม ความกตัญญูต่อครูผู้มีพระคุณ วันนี้ทีมจัดงานได้ทำหน้าที่สำเร็จลุล่วง ส่งมอบเงินบริจาคจากทุกคนๆ ตามวัตถุประสงค์เป็นที่เรียบร้อย นับว่าเป็นการปิดงาน SG Run 2023 Run For Our Teachers ได้อย่างสมบูรณ์ เพื่อคุณครูของเรา ในวันครู 16 มกราคม 2567


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport