ตั้ง "ชัยภักดิ์" นั่งประธานจัดศึกเอเชียนอินดอร์ฯที่ไทยปีหน้า

ที่ประชุมเห็นชอบตั้ง นายกองเอก ชัยภักดิ์ ศิริวัฒน์ เป็นประธาน จัดศึกเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564

นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 4/2566 และพิธีลงนามหนังสือเชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขัน ระหว่างสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย กับประเทศไทย 

โดยมี นายกิตติ เชาวน์ดี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมด้วย ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) และคณะกรรมการ ร่วมประชุม ที่ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย และผ่านระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ (Application Zoom Cloud Meetings) เมื่อวันที่  10 พ.ย.66

ก่อนเริ่มการประชุม เป็นพิธีลงนามหนังสือเชิญประเทศสมาชิกเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 ระหว่างสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย กับประเทศไทย โดยมี นายวิโนด์ กุมาร ติวารี รักษาการผู้อำนวยการทั่วไปสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย และนายกาเนช ซันดารามมูธี ผู้แทนสภาโอลิมปิกแห่งเอเชีย ที่ปรึกษาการจัดการแข่งขันเอเชียนอินดอร์และมาร์เชียลอาร์ทเกมส์ ร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนาม 

จากนั้นเป็นการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ.2021) ครั้งที่ 4/2566  ซึ่งที่ประชุมให้ความเห็นชอบ ร่างระเบียบคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชี่ยลอาร์ทเกมส์ ครั้งที่ 6 พ.ศ. 2564 (ค.ศ. 2021) (1) ว่าด้วยการเงินและงบประมาณ พ.ศ. ... และ (2) ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. ... ซึ่งหลังจากนี้ จะได้นำเสนอประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ เพื่อลงนามระเบียบดังกล่าวเพื่อถือใช้ และปฏิบัติต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังเห็นชอบเรื่องการปรับโครงสร้าง คณะกรรมการบริหารการจัดการแข่งขัน จากเดิม ผู้ว่าการ กกท. เป็นประธาน เปลี่ยนเป็น นายกองเอก ชัยภักดิ์  ศิริวัฒน์ เป็นประธาน และผู้ว่าการ กกท. เป็นรองประธานที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport