​"รักบี้ฟุตบอลนานาชาติ" เริ่มต้นแล้วที่สงขลาชิงถ้วยนายกรัฐมนตรี

รมว.การท่องเที่ยวและกีฬา เปิดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว TSU -SU International Rugby 7s 2022 ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพลเอกฯ ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานเปิดการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว TSU -SU International Rugby 7s 2022 ที่สนามกีฬากลางมหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยการแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยศิลปากร ซึ่งเป็นการแข่งขันระหว่างนิสิตนักศึกษา และประชาชนจากประเทศไทยและประเทศมาเลเซีย ชิงถ้วยรางวัลชนะเลิศจากพลเอกฯประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ทั้งนี้การแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ประจำปี 2565 เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันระหว่างหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการนันทนาการการท่องเที่ยวและกีฬา มหาวิทยาลัยศิลปากร และชมรมรักบี้ฟุตบอลมหาวิทยาลัยทักษิณ จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนให้นิสิตนักศึกษา นักกีฬา ผู้จัดการทีม และผู้ฝึกสอนได้รับประสบการณ์ด้านการจัดการแข่งขันในระดับนานาชาติ ยกระดับศักยภาพนักกีฬารักบี้ฟุตบอลให้มีความสามารถและทักษะการเล่นที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล  และเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่จังหวัดสงขลาด้วย 

โดยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา บอกว่า การจัดการแข่งขันกีฬารักบี้ฟุตบอลนานาชาติในครั้งนี้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีของการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไป ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของวงการกีฬา โดยเฉพาะกีฬารักบี้ฟุตบอลซึ่งเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่นักกีฬาไทยทำผลงานได้ดี ก่อให้เกิดแรงบันดาลใจแก่เยาวชนอันจะเป็นการปลูกฝังให้เยาวชนหันมาให้ความสำคัญและสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น นอกจากนี้ยังเป็นนิมิตหมายที่ดีที่ได้สร้างเครือข่ายการแข่งขันระหว่างประเทศให้กับกลุ่มเยาวชน ด้วยการร่วมมือกันระหว่างสถาบันการศึกษา ช่วยกันพัฒนาวงการรักบี้ฟุตบอลให้มีความเข้มแข็งต่อไป รวมถึงยังเป็นการนำเรื่องของกีฬามาส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดการสะพัดหมุนเวียนในจังหวัดที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ก่อให้เกิดรายได้ให้แก่ชุมชนท้องถิ่น นับเป็นเรื่องที่ดีมากมีประโยชน์รอบด้านอย่างแท้จริง

สำหรับการแข่งขันรักบี้ฟุตบอลนานาชาติ ส่งเสริมการท่องเที่ยว TSU -SU International Rugby 7s 2022 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ประเภท คือ รุ่น Open ประชาชนทั่วไปทั้งประเภทชายและประเภทหญิง โดยมีทีมรักบี้ฟุตบอลชั้นนำจากประเทศไทยและต่างประเทศเข้าร่วมการแข่งขันมากกว่า 10 ทีม


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport