"รัฐวิทย์" นายกส.กีฬาจันทบุรี นั่งเก้าอี้ผู้แทนส.กีฬาแห่งจังหวัด

รัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ได้รับเลือกให้รับตำแหน่งกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด เจ้าตัวเผย เตรียมยกระดับกีฬาภูมิภาค และมาตรฐานการจัดแข่งขันกีฬาแห่งชาติ

ภายหลังจากที่กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดรับสมัครและเลือกกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ โดยวานก่อนเป็นการลงคะแนน ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาที่ใช้คำว่า "แห่งประเทศไทย" ซึ่งผู้ที่ได้รับเลือกคือ พลเอกสุรชาติ จิตต์แจ้ง นายกสมาคมกีฬาคาราเต้แห่งประเทศไทย

ล่าสุดเมื่อ 25 ก.ย.65 มีการลงคะแนนเลือกในประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ที่อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการลงคะแนนของนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด 75 จังหวัด โดยมีนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดทั่วประเทศเข้าร่วม นำโดย นายธรรมวรรธ วงศ์เจริญยศ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดภูเก็ต โดยขาดไปเพียง 2 จังหวัดคือ จังหวัดเพชรบุรี และ จังหวัดอุทัยธานี ที่นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดหมดวาระ

สำหรับการลงคะแนนครั้งนี้มีผู้ลงรับสมัครเพียง 1 รายคือ นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดจันทบุรี ทำให้ได้รับตำแหน่งกรรมการนโยบายการกีฬาแห่งชาติ ประเภทผู้แทนสมาคมกีฬาแห่งจังหวัด ซึ่งภายหลังการลงคะแนน นายวิษณุ ไล่ชะพิษ  รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร ร่วมแสดงความยินดี

นายรัฐวิทย์ ตั้งเกียรติพชร เปิดใจว่า ตนมีความตั้งใจที่จะเข้ามายกระดับกีฬาภูมิภาค เพราะรากฐานของนักกีฬาทีมชาติล้วนก็มาจากนักกีฬาจังหวัด ฉะนั้นการกำหนดนโยบายต่างๆ ก็จะขอเข้าไปมีส่วนในการหางบประมาณมาลงสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดในการพัฒนานักกีฬา ขณะเดียวกันก็พร้อมที่จะสร้างมาตรฐานใหม่ในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ และเยาวชนแห่งชาติ โดยจะไม่มีนักกีฬาจากจังหวัดไหนต้องนอนโรงเรียนหรือนอนวัดอีกต่อไป เพื่อให้ร่างกายนักกีฬามีสภาพที่สมบูรณ์ที่สุดในการแสดงศักยภาพในการแข่งขัน

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport