ครม.มีมติเห็นชอบ"ดร.ก้อง"นั่งเก้าอี้ผู้ว่ากกท.เป็นสมัยที่2

คณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นสมัยที่ 2 ต่อไปจนถึงพ.ศ.2569 ซึ่งนับเป็นคนที่ 2 ในกรอบระยะเวลา 4 ปี ที่จะได้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนี้ 2 สมัยติดต่อกัน ต่อจาก นายกนกพันธ์ จุลเกษม ที่เคยดำรงตำแหน่งในช่วงปี พ.ศ.2549-2557

จากการที่คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย (บอร์ด กกท.) ได้มีมติให้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี เป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ต่ออีก 1 สมัย ในการประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 ก.พ.65 นั้น โดยได้ส่งเรื่องต่อให้กับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เพื่อเสนอให้กับคณะรัฐมนตรี

ล่าสุดเมื่อวันที่ 27 ก.ย.65 ในการประชุมคณะรัฐมนตรี ครั้งที่ 39/2565 คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้ ดร.ก้องศักด ยอดมณี ดำรงตำแหน่งผู้ว่า กกท. อีก 1 สมัย ตามมติของคณะกรรมการกีฬาแห่งประเทศไทย ซึ่ง ดร.ก้องศักด จะเป็นผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยคนที่ 2 ในกรอบระยะเวลา 4 ปี ที่จะได้นั่งตำแหน่งถึง 2 สมัยติดต่อกัน โดยคนแรกคือ นายกนกพันธ์ จุลเกษม ที่ดำรงตำแหน่งในปี พ.ศ.2549-2557 ส่วน ดร.ก้องศักด จะหมดวาระในปี พ.ศ.2569

ส่วนการที่ นายวิษณุ ไล่ชะพิษ รองผู้ว่า กกท.ฝ่ายบริหาร และ นายจินดา เดชพิมล รองผู้ว่า กกท.ฝ่ายส่งเสริมกีฬา จะเกษียณอายุราชการในวันที่ 30 ก.ย.65 นั้น ทาง การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มกระบวนการสรรหาภายใน เพื่อหาคนที่มีความสามารถขึ้นมาแทน โดยมี พล.อ.อมรฤทธิ์ แพทย์เจริญ เป็นประธานกรรมการ ซึ่งกระบวนการนั้น จะประกอบด้วยการกำหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และ วิธีเลือก พร้อมที่จะแสดงวิสัยทัศน์ ก่อนจะพิจารณานำรายชื่อที่ผ่านการสรรหาเสนอตอคณะกรรมการกลั่นกรองเพื่อทราบ แล้วจะนำรายชื่อที่ผ่านการสรรหา ต่อคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาต่อไป

ล่าสุดมีผู้สมัครเข้าสู่การคัดเลือกแล้ว จำนวน 10 คน ประกอบด้วย นายสุวัตร หลวงตระกูล, นายยุธยา จีนหีต, นายวิบูณ จำปาเงิน, นายสมพร ไชยสงคราม, นายพลัฏฐ์ สุวรรณาเมธากร, นายปรีชา ลาลุน, นายสุรศักดิ์ เกิดจันทึก, นายมีชัย อินวู๊ด, นายก้องภพ โพธิสุวรรณ และ นายเจริญชัย สุวรรณศรีที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport