เปิดฉากวันแรกมวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

มวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย เปิดฉากแล้ว สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย พร้อมผลักดันนักชกเยาวชนที่มีผลงานดีติดทีมชาติ กำปั้นยุวชน-เยาวชน ร่วมแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 คึกคัก กว่า 235 คน ในการแข่งขันนัดเปิดสนามเมื่อวันที่ 27 ก.ย. 2566 ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี

ดร.สุรชัย จิตภักดีบดินทร์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขัน มวยสากลยุวชน-เยาวชนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมโดยมีนักชกยุวชน-เยาวชชายหญิงจากทั่วประเทศร่วมแข่งขัน ทั้งหมด 235 คน  รวม36 ทีม โดยจะทำการแข่งขันตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 27 ก.ย. ถึง วันที่ 1 ต.ค. 2566 

ส่วน ผลการแข่งขันมวยสากลยุวชน -เยาวชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยนัดเปิดสนามวันที่ 27 ก.ย.2566 ประเภท ยุวชน (หญิง) รุ่น 46 กก.หญิง  อนุศรา นุ่นเอียด (รร.กฬ.จ.ตรัง) แพ้คะแนน พิมพ์นิภา กรมไทยสงค์(รร.อาจสามารถวิทยา 0-5 ), ธิดารัตน์ กันย์บุรี(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ชนะอาร์เอสซี ฟาริดา นุชสวัสดิ์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ยก 2 ,จิราภรณ์ วัชนะจำนงค์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)แพ้คะแนน เปมิกา พยุงเกษม(รร.กฬ.ศรีสะเกษ) 0-5

รุ่น 54 กก.หญิง ช่อทิพย์ ช่างทอง(รร.กฬ.จ.ตรัง)ชนะอาร์เอสซี สโรชา หนูเนียม(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ยก 3 ,ธัญญภรณ์ แตงอ่อน (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะอาร์เอสซี อรอาภา ภูบุญเติม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) ยก 2 ,เมธาวี นุมขุนทด(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)ชนะคะแนน สุภัควัน ไตรยขันธ์(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) 5-0 ,อนุตรา พื้นพันธ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะอาร์เอสซี ทักษพร ธรรมสาร(รร.กฬ.จ.อ่างทอง)ยกแรก

รุ่น 60 กก.หญิง นัจจิมา เถาสุวรรณ์(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี ชนิกาล สายยืน (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยกแรก ,พัชรภรณ์ ดาราช(รร.กฬ.จ,อุบลราชธานี) แพ้ อาร์เอสซี เครือฟ้า รอจันทร์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)ยกแรก

รุ่น 42 กก. ราชวัลลภ ตรีเลิศ(รร.สามโคก)แพ้คะแนน วีระภัทร์ หนอกสั่น(รร.กฬ.จ.ตรัง) 0-5 ,ณสิทธิ์ อ่าวลึกน้อย (รร.กฬ.จ.อ่างทอง)แพ้คะแนน ตรัยบุตร โชคเจริญ(รร.กฬ. อบจ.พอษณุโลก) 0-5 ,สุรพงษ์ กาขาว(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้คะแนน อัครวิน ศิริพยัคฆ์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) 1-4

รุ่น 44 กก.กิตติชัย กางานดี(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน อดิศักดิ์ โคตรบังคม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) 1-4 , เดชานันท์ อุดมรัตนเทพกิจ(รร.สามโคก) แพ้อาร์เอสซี พัฒนา ศรีสวัสดิ์(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ยกแรกรุ่น 46 กก.อภิวุฒิ ชินเวช(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะอาร์เอสซี เกียรติศักดิ์ สุขวี(รร.กฬ.ศรีสะเกษ)ยกแรก

รุ่น 51 กก.ทิตฎิพงษ์ อินทร์กอง(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)แพ้คะแนน วรเดช พรหมแก้ว(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 2-3 ,จีรศักดิ์ เพิงแก้ว(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะคะแนน นฤเบศร์ พลหาร(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) 5-0, สรวัศ ภูมิถาวร(รร.สามโคก)แพ้คะแนน วชิรวิทย์ บุญกุศล(รร.กฬ.ศรีสะเกษ) 0-5

รุ่น 54 กก.ธนะธน รักอรุณ(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ชนะอาร์เอสซี ชิดดนัย ศรีแจ่ม(รร.อาจสามารถวิทยา) ยก 2 ,นพรุจ อ่อนวงศ์(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) แพ้คะแนน สงกรานต์ ก้อนทรัพย์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) 1-4 ,กิตติวัฒน์ วินสา(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) แพ้อาร์เอสซี ศิริวัฒน์ ภาศรี(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ยก 2, พีร์ฐวัฒิ อ่อนชาติ(รร.กฬ.จ.ตรัง) แพ้อาร์เอสซี ณัฐภูมินทร์  ทองกล่ำ (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)ยก3

รุ่น 57 กก.ปฐวี มิเถาวัลย์ (รร.อาจสามารถ วิทยา) ชนะคะแนน ภูมิพัฒน์ ศรีบุญเรือง (รร.สามโคก 4-1), ธนภัทร เป้จิ๋ว(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะคะแนน ณัฐชัย สุมะโน (รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 4-1

รุ่น 60 กก. ธนพัฒน์ พูลทอง(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้คะแนนสิงหราช ประชากูล(รร.สามโคก) 0-5 ,วายุ อ่ะทะถ้ำ(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะคะแนน พงศ์ปกรณ์ โพชนะจิตร(รร.อาจสามารถวิทยา) 5-0

รุ่น 48 กก.หญิง ปวัณรัตน์ อัมรานนท์ (รร.กฬ.จ.อ่างทอง)แพ้ อาร์เอสซี เกวลิน นรสิงห์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ยก3 ,ปภาดา วุฒิชัย(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) ชนะอาร์เอสซี ณัฐญรา ทาทอง(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)ยกแรก,ธนภรณ์ ด้วงช่วย(รร.กฬ.จ.ตรัง) ชนะอาร์เอสซีญาณิศา ใจตรง(รร.สามโคก) ยกแรกรุ่น 63 กก.หญิง ประริสา งามศรีใส (รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะอาร์เอสซีเกสรา เพชรทอง(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ยก 2

รุ่น 51 กก.เมธัส พันธ์สวัสดิ์(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช)แพ้คะแนน อภิรักษ์ ไทยกระโทก(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา) 0-5, ภูศรันวิชย เสียงเพราะ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ชนะคะแนน ธีรภัทร สอนสี(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) 4-1

รุ่น 54 กก.ธีรวิทย์ เกษี(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ชนะคะแนนพีรดนย์ พิลาศรี (รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 5-0 ,สิรภัทร ฉิมงาม(รร.อาจสามารถวิทยา) แพ้คะแนนจักรพรรดิ กันรัตน์(รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร)0-5,วีรภาพ อิ่มเอิบ(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)แพ้คะแนน ณรงค์ฤทธิ์ เครือพิชม (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก)0-5

รุ่น 63.5 กก. ปัญญากร แคโอชา(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) ยอมแพ้ธวัชชัย คงสมฤทธ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) ยก2 ,พัชรพล พุทธละ (รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี)แพ้อาร์เอสซี ฤทธินันท์ นุ้ยมั้ง(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)ยก 3

รุ่น 71 กก.เกียรติกล้า ผ่องแผ้ว(รร.กฬ.เทศบาลนครราชสีมา)แพ้คะแนน ธีรภัทร ศิริรักษ์(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) 0-5 ,พงศกร กันหานวล(รร.สามโคก) แพ้ อาร์เอสซี ภานุวัฒน์ ดีแป้น (รร.กฬ.กรุงเทพมหานคร) ยกแรก, นันทวัฒน์ ทองกล้ำ (รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะ อาร์เอสซี กล้าณรงค์ สิงหนาท(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) ยก 2,มงคล ต่อมกระโทก (รร.กีฬา จ.ขอนแก่น) ชนะ อาร์เอสซี ภูมิพัฒน์ มิลารัตนโชค (รร.อาจสามารถวิทยา)ยกแรก


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport