เคบียูโพลเผยคนส่วนใหญ่หนุน"มาดามแป้ง"นั่งนายกฯบอลไทย

เคบียู สปอร์ต โพล เผยผลโพลบุคคลที่แฟนบอลมองว่ามีจะก้าวขึ้นมาทำหน้าที่นายกสมาคมกีฬาฟุตบอลไทยคนต่อไป พบ "มาดามแป้ง" นวลพรรณ ล่ำซำ มาเป็นอันดับ 1 ร้อยละ 40.10 ตามด้วย พอลลีน งามพริ้ง ร้อยละ 22.50 และวรงค์ ทิวทัศน์ อันดับ 3 ร้อยละ 18.89 ส่วน 2 เรื่องที่อยากให้เร่งแก้ไขอย่างเร็วที่สุดคือ การวางรากฐานและโครงสร้างสำหรับพัฒนาเยาวชน และการวางแผนพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ

จากการที่สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยฯ กำหนดให้มีการเลือกตั้งนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลในวันที่ 8 ก.พ. 2567 นั้น เพื่อเป็นการสร้างการมีส่วนร่วมและสะท้อนมุมมองของแฟนกีฬาในมิติที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งตลอดจนการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทย เคบียู สปอร์ต โพล (KBU SPORT POLL) โดยศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ ร่วมกับหลักสูตรการบริหารนวัตกรรมการสื่อสาร คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต จึงสำรวจคิดเห็นเรื่อง "ความคาดหวังและความเชื่อมั่นที่มีต่อนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลคนใหม่"

สำหรับการสำรวจดังกล่าวดำเนินการผ่านระบบออนไลน์และสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ ระหว่างวันที่ 27-29 ม.ค.67 โดยกลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปและผู้ที่สนใจติดตามข่าวสารทางการกีฬาซึ่งมีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไปจำนวน 1,173 คนโดยแบ่งเป็นเพศชาย 726 คน คิดเป็นร้อยละ 61.90  เพศหญิง 447 คน คิดเป็นร้อยละ 38.10 ซึ่งผลการวิเคราะห์ในประเด็นต่างๆโดยภาพรวม มีดังนี้ ด้านความเชื่อมั่นที่มีต่อการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงของวงการฟุตบอลไทย ส่วนใหญ่ร้อยละ 28.09 ไม่แน่ใจ รองลงมาร้อยละ 25.37 เชื่อมั่นค่อนข้างมาก, ร้อยละ 20.60 เชื่อมั่นมาก, ร้อยละ16.82 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อย, ร้อยละ6.95 เชื่อมั่นน้อย และร้อยละ 2.17ไม่เชื่อมั่น

ส่วนบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้ง อันดับ 1 ร้อยละ 40.10 ระบุ นวลพรรณ ล่ำซำ, อันดับ 2 ร้อยละ 22.50 ระบุ พอลลีน งามพริ้ง, อันดับ 3 ร้อยละ18.89 วรงค์ ทิวทัศน์, อันดับ 4 ร้อยละ 10.20 คมกฤช นภาลัย และอันดับ 5 ร้อยละ 8.31 ธนศักดิ์ สุระประเสริฐ

ด้านปัญหาที่คาดว่าจะได้รับการปรับปรุงแก้ไขอย่างเร่งด่วน ส่วนใหญ่ ร้อยละ 24.50 การวางรากฐานและโครงสร้างสำหรับพัฒนาเยาวชน รองลงมา ร้อยละ 22.39 การวางแผนพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ, ร้อยละ 17.86 การบริหารจัดการและยกระดับฟุตบอลอาชีพสู่มาตรฐานสากล, ร้อยละ 16.98 คุณภาพและมาตรฐานของกรรมการผู้ตัดสิน, ร้อยละ 13.30 สิทธิประโยชน์และรายได้ของสโมสรสมาชิกที่เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลอาชีพ และอื่นๆร้อยละ 4.97

ผศ.ดร.รัฐพงศ์ บุญญานุวัตร ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมการพัฒนาทุนมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า จากผลการสำรวจดังกล่าวจะเห็นได้ว่าในการเลือกตั้งนายกสมาคมคนใหม่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ไม่แน่ใจว่าผู้ได้รับการเลือกตั้งจะมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงได้มากน้อยแค่ไหน แต่เมื่อพิจารณาถึงบุคคลที่คาดว่าจะได้รับการเลือกตั้งพบว่าคุณนวลพรรณ ล่ำซำ ได้รับการคาดหวังมาเป็นอันดับ 1  ทั้งนี้อาจจะเป็นเพราะว่าด้วยความพร้อมของทีมงานที่ได้เปิดตัวแถลงข่าวรวมทั้งประสบการณ์ทางด้านกีฬาฟุตบอลในฐานะผู้จัดการทีมฟุตบอลทีมชาติไทย ประธานสโมสรการท่าเรือ เอฟซี และยิ่งไปกว่านั้นคือผลงานของทัพช้างศึกที่โชว์ฟอร์มเข้าตาคอลูกหนังในเอเชียนคัพ 2023 อยู่ในขณะนี้ผนวกเข้าไปด้วยก็ได้

ขณะเดียวกันเมื่อพิจารณาถึงผลการสำรวจของ KBU SPORT POLLในมิติที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งเหมาะกับการเป็นนายกสมาคมฯ กฏการระหว่าง 2-4 ธ.ค. 2566 พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความนิยมในตัวผู้สมัครทั้งคุณนวลพรรณ ล่ำซำ, คุณพอลลีน งามพริ้ง และคุณวรงค์ ทิวทัศน์ ต่างมีค่าเฉลี่ยในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทั้ง 3 คน พร้อมกันนั้นเมื่อพิจารณาในมิติที่เกี่ยวกับปัญหาที่กลุ่มตัวอย่างคาดหวังให้ผู้นำคนใหม่เร่งปรับปรุงแก้ไขเสียงสะท้อนส่วนใหญ่เน้นไปที่การวางรากฐานและโครงสร้างการพัฒนาในระดับเยาวชน ตามด้วยการวางแผนพัฒนาและเตรียมทีมชาติอย่างเป็นระบบ ที่น่าสนใจในการสำรวจครั้งนี้ถึงแม้ว่าแฟนกีฬาหรือผู้ตอบแบบสอบถามจะไม่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งก็ตามแต่การมีส่วนร่วมด้วยการแสดงความคิดเห็นและสะท้อนมุมมองให้เห็นในมิติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและยกระดับวงการฟุตบอลไทยก็น่าจะเป็นประโยชน์ให้ผู้บริหารสมาคมกีฬาฟุตบอลชุดใหม่ได้นำไปเป็นฐานข้อมูลสำหรับการบริหารจัดการได้เช่นกัน ผศ.ดร.รัฐพงศ์ ทิ้งท้าย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport