เชียงใหม่เตรียมความพร้อม จัดกีฬานักเรียนนักศึกษาปี 66

จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแล้วจัดการแข่งขัน กีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์" ระหว่างวันที่ 6-14 ม.ค. 2566 เหลือเพียงแค่การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เท่านั้น

นาวาอากาศเอกอมฤต กนกแก้ว นายทหารฝ่ายเสนาธิการในพระองค์ 904 กองพระราชพิธี เดินทางสำรวจพื้นที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมการประชุมเพื่อเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์"  จัดขึ้น ระหว่างวันที่ 6-14 ม.ค. 2566 ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.พัฒพงศ์ พงษ์สกุล ผู้อำนวยการสำนักการกีฬา กรมพลศึกษา และคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ร่วมหารือ

ตามที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท เป็นผู้แทนพระองค์ เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 42 ประจำปี 2566 "เทียนนกแก้วเกมส์" ในวันศุกร์ที่ 6 ม.ค. 2566 เวลา 18.00 น. ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดการประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กับคณะสำนักงานราชเลขานุการในพระองค์ โดยมีวาระสำคัญคือ การเตรียมการรับผู้แทนพระองค์ ในพิธีเปิดการแข่งขันฯ

สำหรับในส่วนของการเตรียมการรับผู้แทนพระองค์นั้น มีความพร้อมในทุกๆฝ่ายแล้ว ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายยานพาหนะและการขนส่ง ฝ่ายแพทย์และพยาบาล ฝ่ายต้อนรับ และฝ่ายดำเนินพิธีการในพิธีเปิด จะเหลือเพียงแค่การปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณโดยรอบพื้นที่เท่านั้น ซึ่งคาดว่าจะเสร็จทันพิธีเปิดการแข่งขันอย่าง ที่สนามกีฬาสมโภช 700 ปี จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport