กทม.เตรียมจัดแข่งขันเรือยาวประเพณี-เรือนานาชาติชิงเงินกว่า3ล้านบาท

กรุงเทพมหานครเตรียมจัดการแข่งขัน เรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ วันที่ 25 - 26 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 3ล้านบาท

นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานแถลงข่าวการจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 โดยกล่าวว่า กรุงเทพมหานครร่วมกับสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย และหน่วยงานต่าง ๆ ได้ร่วมกันจัดการแข่งขันเรือยาวประเพณี และเรือนานาชาติ ครั้งที่ 11 ประจำปี 2565 เพื่อฟื้นฟู อนุรักษ์ และส่งเสริมประเพณีการแข่งขันเรือยาวของกรุงเทพมหานคร รวมทั้งสร้างจิตสำนึกให้คนไทยเกิดความรัก และหวงแหนในมรดกของชาติและ   ภูมิปัญญาของไทย และกระตุ้นและฟื้นฟูเศรษฐกิจส่งเสริมรายได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

โดยการแข่งขันจะมีเรือสุดยอดจากจังหวัดต่าง ๆ ทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันเพื่อชิงชนะเลิศแห่งความเป็นสุดยอดในการแข่งขันเรือประเภทต่าง ๆ รวม 38 ทีม ประกอบด้วย

1. เรือยาวประเพณี  55  ฝีพาย  มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  8 ทีม

2. เรือยาวประเพณี  30  ฝีพาย  มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  12 ทีม

3. เรือยาวนานาชาติ  10  ฝีพาย ชาย มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  8 ทีม

4. เรือยาวนานาชาติ  10  ฝีพาย หญิง มีทีมเรือเข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน  8 ทีม

5. เรือยาวประเพณี  30  ฝีพาย หญิง คู่พิเศษระหว่าง กรุงเทพมหานคร (เรือเอราวัณ) พบ นนทบุรี (สาวเมืองนนท์)

*** ทุกทีมที่ชนะการแข่งขันจะได้รับถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


โดยมีรายละเอียดการแข่งขันและเงินรางวัล ดังนี้ ประเภทการแข่งขันและเงินรางวัลในการแข่งขัน

1. เรือยาวประเพณี 55 ฝีพาย จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 400,000 บาท

2. เรือยาวประเพณี 30 ฝีพาย จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 200,000 บาท

3. เรือยาวนานาชาติ  10  ฝีพาย ชาย ระยะ 500 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

4. เรือยาวนานาชาติ  10  ฝีพาย ชาย ระยะ 200 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

5. เรือยาวนานาชาติ  10  ฝีพาย หญิง ระยะ 500 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

6. เรือยาวนานาชาติ  10  ฝีพาย หญิง ระยะ 200 เมตร จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

7. เรือยาวประเพณี  30  ฝีพาย หญิง คู่พิเศษ จะได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท

ค่าเชิญเรือในการแข่งขันที่มอบให้ทีมเรือยาวประเพณีที่เข้าร่วมการแข่งขัน

1. เรือยาวประเพณี  55  ฝีพาย  ทีมละ 70,000 บาท

2. เรือยาวประเพณี  30  ฝีพาย  ทีมละ 40,000 บาท

*** รวมเงินรางวัลพร้อมค่าเชิญเรือ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,225,000 บาท

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนประชาชนร่วมกันอนุรักษ์และสืบสานประเพณีการแข่งขันเรือยาว ในวันที่ 25 - 26 พ.ย. 65 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณสะพานพระราม 8 (ฝั่งธนบุรี) เขตบางพลัด รับชมการถ่ายทอดสดได้ทาง Face book และ You tube ของทางกรุงเทพมหานคร สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ สำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว (กองการกีฬา) โทรศัพท์ 0 2246 8079

กิจกรรมวันนี้ นายศานนท์ หวังสร้างบุญ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พลเรือเอกชัยณรงค์ เจริญรักษ์ นายกสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย นายสมนึก ธนเดชากุล นายกเทศมนตรีเทศบาลนครนนทบุรี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ผู้บริหารสำนักวัฒนธรรม กีฬาและการท่องเที่ยว ผู้บริหารสำนักเทศกิจ ผู้บริหารเขตบางพลัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมงาน ณ บริเวณสะพานพระราม 8 เขตบางพลัด

 ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport