ม.เกษมบัณฑิตผนึกกกท.ยกระดับองค์กรรับการเปลี่ยนแปลงโลกยุคดิจิทัล

มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เพื่อร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้ทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลง

นพ. มีชัย อินวู๊ด รองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย ฝ่ายบริหาร กล่าวว่า ในฐานะที่การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์ที่มีบทบาทสำคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬาของประเทศและมีพันธกิจที่ในการบริหารจัดการที่หลากหลาย มีความรู้สึกยินดีที่ได้มีส่วนร่วมกับในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนงานการพัฒนากับมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต และจากการสร้างเครือข่ายร่วมกันในครั้งนี้ ถือว่าเป็นหนึ่งในมิติของความร่วมมือที่สำคัญ ทั้งนี้เพราะสถาบันดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถาบันอุดมศึกษาคุณภาพชั้นนำที่มีประวัติการบริหารจัดการและจัดการศึกษาจนได้รับการยอมรับมาอย่างยาวนาน

"ประกอบกับเมื่อย้อนไปดูเกี่ยวกับความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงาน ในตลอดระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา ต้องยอมรับว่าประสบความสำเร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ด้วยดี โดยเฉพาะการวิจัยและการบริการวิชาการ ภายใต้การฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรในหลักสูตรที่ตอบโจทย์กกท. และจากการลงนามบันทึกข้อตกลงฉบับใหม่ระหว่าง 2 หน่วยงานในครั้งนี้ ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสสำคัญที่ทั้ง 2 หน่วยงานจะได้ผนึกพลังร่วมสำหรับขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนงานการบริหารจัดการของกกท.ให้ก้าวไปสู่ทิศทางที่ทุกภาคส่วนคาดหวังต่อไป" 

ด้าน ดร.เสนีย์ สุวรรณดี รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต กล่าวเพิ่มเติมว่า ในนามของม.เกษมบัณฑิต ต้องขอบคุณผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทย ที่เปิดโอกาสให้มหาวิทยาลัยได้มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการภายใต้วิสัยทัศน์ พันธกิจและนโยบายของการกีฬาแห่งประเทศไทยโดยเฉพาะการพัฒนาและยกระดับองค์กรให้พร้อมและทันกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล และในฐานะที่ม.เกษมบัณฑิต เป็นสถาบันอุดมศึกษา ที่มีความพร้อมในมิติที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการพัฒนาองค์กรภายใต้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรมและบุคลากรตลอดจนสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆมหาวิทยาลัย จึงมั่นใจว่าความร่วมมือในครั้งนี้จะเกิดประโยชน์และส่งผลดีต่อการกีฬาแห่งประเทศไทย 

"และที่สำคัญหากย้อนไปดูที่ผลสัมฤทธิ์หรือตัวชี้วัดจากการร่วมมือทางวิชาการของทั้ง 2 หน่วยในระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมาถือได้ว่าทั้ง 23 หน่วยงาน ได้ผนึกพลังหรือเดินหน้าในการพัฒนาได้อย่างดียิ่ง สำหรับความร่วมมือครั้งใหม่นี้มหาวิทยาลัยยังคงมุ่งมั่นที่จะให้ร่วมมือในการบริการวิชาการโดยเฉพาะการวิจัย การพัฒนาบุคลากร ตลอดจนอื่นๆที่เป็นไปตามความประสงค์ของกกท. และเชื่อว่าจากลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้จะเป็นหนึ่งในมิติสำหรับการพัฒนาและยกระดับให้การกีฬาแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรคุณภาพชั้นนำสืบไป"


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport