ส.กรีฑาจับมือโรซ่าจัดโครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อยสร้างแรงบันดาลใจสู่เด็กไทย

สมาคมกรีฑาจับมือกับโรซ่าจัดโครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อยปีที่ 6 สร้างแรงบันดาลใจสู่เด็กไทย ด้วยการนำหลักสูตรการเล่นกรีฑาแบบครบวงจร อบรมเด็กไทยทุกภูมิภาคทั่วประเทศผ่าน E-Learning เพื่อให้เยาวชนไทย ได้เรียนรู้ทักษะการเล่นกรีฑาที่ถูกต้องทั้ง วิ่ง ขว้าง กระโดด เพื่อต่อยอดสู่การเป็นนักกรีฑาทีมชาติในภายภาคหน้า

สมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับบริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ "โรซ่า" ผนึกกำลังร่วมกันจัดโครงการ "โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS" ปีที่ 6 สร้างฝันแรงบันดาลใจ สู่เด็กไทยทั้งประเทศ โดยมีงานแถลงข่าวอย่างเป็นทางการ ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 5 โรงแรม S31 สุขุมวิท กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.67

ภายในงานมี "แฝดใหญ่" พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล อุปนายกและเลขาธิการสมาคมกีฬากรีฑาแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์, คุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ไฮคิว ผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด และคุณวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้ 

พล.ต.ต.สุรพงษ์ อาริยะมงคล ได้กล่าวว่า โครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS มีวัตถุประสงค์เพื่อวางรากฐานในการพัฒนาเยาวชนระดับประถมศึกษา เข้าสู่วงการกีฬาระดับชาติ ภายใต้หลักสูตรกรีฑา "KID’S Athletics" ซึ่งเป็นหลักสูตรที่ช่วยพัฒนาทั้งร่างกาย สติปัญญา และจิตใจ ให้สมบูรณ์แข็งแรง ผ่านรูปแบบการสนับสนุนความรู้ทั้งทฤษฎีและภาคปฏิบัติ  ในทักษะ วิ่ง, ขว้าง และกระโดด เพื่อการฝึกใช้ทักษะทางความคิด ที่นำไปสู่การเล่นอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเป็นการต่อยอดสู่การเป็นนักกรีฑาทีมชาติต่อไปในอนาคต

ด้านคุณสุวิทย์ วังพัฒนมงคล ได้กล่าวว่า ตลอด 5 ปีที่ผ่านมา โครงการโฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS มีกลุ่มเป้าหมายคือนักเรียนอายุระหว่าง 8-12 ปี จากโรงเรียนในเขตภาคอีสานตอนบน และในปีนี้ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้ครอบคลุมไปยังโรงเรียนและผู้ที่สนใจทุกภูมิภาคทั่วประเทศมากยิ่งขึ้น ผ่านหลักสูตรการอบรมออนไลน์ "E-Learning AATE KID’S ATHLETICS" โดยมีวิทยากรพร้อมให้ความรู้หลายด้านอย่างครบครัน อาทิ สรีระศาสตร์, วิทยาศาสตร์การกีฬา และจิตวิทยาเชิงการพัฒนานักกีฬา

สำหรับอาจารย์ผู้ฝึกสอนแต่ละโรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมแข่งขัน ต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตร “E-Learning AATE KID’S ATHLETICS” จำนวน 22 บทเรียน โดยเข้าไปลงทะเบียนอบรมที่ https://aatkidsathleticse.com เมื่อจบการอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จะได้รับประกาศนียบัตรจากโครงการในแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อนำไปยืนยันร่วมแข่งขัน โฮมฮักนักกีฬาน้อย ROZA KID’S ATHLETICS ปีที่ 6 ต่อไป


ที่มาของภาพ : Siamsport
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport