"บิ๊กแป๊ะ" ถิรชัย ร่วมประชุมหารือแนวทางพัฒนากีฬา-แผนงานของกรุงเทพ

"บิ๊กแป๊ะ" ถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพฯ คนใหม่ จัดประชุมแนวทางพัฒนากีฬาครั้งแรก พร้อมหาพันธมิตรช่วยเยาวชนทุกระดับเข้าถึงกีฬา

"บิ๊กแป๊ะ"ถิรชัย วุฒิธรรม นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 / 2567 (ชุดใหม่) โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ อุปนายก, พลเอกราชรักษ์ เรียนพืชน์ อุปนายก, นายมนตรี ไชยพันธุ์ อุปนายก, นายไทวุฒิ ขันแก้ว กรรมการกลาง, นายสุทธิพันธ์ วรรณวินเวศร์ ปฏิคม, นายโสภิต ภาโนมัย ฝ่ายประชาสัมพันธ์, นางสาวสิริลักษณ์ ทัดมั่น เหรัญญิกและผู้ช่วยเลขาธิการ และ ว่าที่ร้อยตรีวิโรจน์ อ่อนโก้ก นายทะเบียนและผู้ช่วยเลขาธิการ ร่วมประชุม ฯลฯ ที่ห้องประชุมชั้น 3 ศูนย์เยาวชนกรุงเทพมหานคร (ไทย-ญี่ปุ่น) ดินแดง

โดยที่ประชุมได้หารือแนวทางในการพัฒนากีฬาและแผนงานด้านกีฬาของกรุงเทพมหานครในการส่งเสริมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับกีฬาเยาวชนแห่งชาติ และ กีฬาแห่งชาติ เพื่อต่อยอดโอกาสก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติและระดับอาชีพ รวมถึงการหาพันธมิตรเพื่อช่วยสนับสนุนนโยบายด้านกีฬาเพื่อเยาวชนทั่วกรุงเทพมหานครได้เข้าถึงการเล่นกีฬาตั้งแต่รากหญ้าจนถึงระดับทีมชาติไทยและอาชีพในอนาคต

อย่างไรก็ตามยังมีวาระเพิ่มเติมอาทิ คําสั่งแต่งตั้งกรรมการบริหารสมาคมกีฬาชุดใหม่ ได้รับการแต่งตั้งจากการกีฬาแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นนายทะเบียนสมาคมกีฬาประจํากรุงเทพมหานคร มีผลตั้งแต่ วันที่ 12 ธันวาคม 2566, กิจกรรมประจําปีของสมาคมกีฬาฯ ที่คณะกรรมการบริหารชุดเดิมได้ดําเนินการ ตั้งแต่ปี 2562-2566, การรับและส่งมอบงานสมาคมกีฬาฯ จากคณะกรรมการบริหารชุดเดิม เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2567, ค่าใช้จ่ายสํานักงานของสมาคมกีฬาฯ ประจําเดือนโดยประมาณ, รายชื่อสมาชิกสามัญ และสมาชิกวิสามัญของสมาคมกีฬาฯ ฯลฯที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport