ม.ทักษิณพัฒนากีฬาไทยจับมือบริษัทวิเคราะห์ผลแข่งขัน-แบรนด์กีฬาดังมาเลเซีย

รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มอบหมายให้ รองศาสตราจารย์ดร.สมัคร แก้วสุกแสง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณาจารย์สาขาวิชาพลศึกษาและสุขศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ ต้อนรับพร้อมกับร่วมลงนามความร่วมมือกับ Atlead Pass บริษัท วิเคราะห์ผลการแข่งขันและพัฒนานักกีฬา และ Tackle International ผู้ผลิตชุดเสื้อผ้ากีฬาชั้นนํา ประเทศมาเลเซีย ซึ่งนำมาโดย มร.ฮาฟีซ ซัลคิฟลี และมร.เฟาซาน จาฟาร์ และคณะผู้ติดตามจากประเทศมาเลเซีย ที่ม.ทักษิณ เมื่อ 22 ธ.ค. 66

สำหรับความร่วมมือดังกล่าว มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริม พัฒนา สนับสนุน การฝึกซ้อม การแข่งขัน การฝึกอบรมทางกีฬา การพัฒนาผู้ฝึกสอน พัฒนาหลักสูตรตลอดไปจนถึงการศึกษาวิจัยทางกีฬาและพลศึกษา  โดยกีฬารักบี้ฟุตบอลเป็นกีฬากลุ่มแรกๆ ที่ Atlead Pass และ Tackle International ให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนเพื่อให้รักบี้ฟุตบอลเป็นที่ยอมรับมากขึ้นในเอเชีย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport