ฟันดาบไทยจับมือม.กีฬาชาติ พัฒนานักกีฬาพร้อมหนุนการศึกษา

สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ ผนึกกำลัง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ เซ็นเอ็มโอยู ร่วมส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาฟันดาบ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ของ ม.การกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ โดยมีระยะเวลา 4 ปี

เมื่อวันที่ 9 พ.ย.66 ที่ เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด บางกะปิ มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ (เอ็มโอยู) ระหว่างมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (มกช.) กับ สมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ โดยมี นายวิษณุ ไล่ชะพิษ อธิการบดี ม.การกีฬาแห่งชาติ และ พล.ร.อ.สมเดช ทองเปี่ยม นายกสมาคมกีฬาฟันดาบฯ ร่วมลงนาม โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ฉัตร์ชัย 

แสงสุขีลักษณ์ รองอธิการบดีฯ ฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ, ผศ.ดร.ไมตรี ไชยมงคล ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรทางการกีฬา มกช., พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบฯ และนายอานนท์ คลื่นสุวรรณ รองเลขาธิการฯ ร่วมเป็นสักขีพยาน 

พล.ร.อ.สมเดช  ทองเปี่ยม นายกสมาคมกีฬาฟันดาบฯ เผยว่า เป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่ากีฬาฟันดาบเป็นกีฬาต่อสู้ ที่อาศัยความสามารถส่วนบุคคล เป็นกีฬาที่มีความปลอดภัยและความยุติธรรมที่สุดในโลก สมาคมเชื่อเสมอว่าคนไทยมีความสามารถที่จะต่อสู้กับนักกีฬาต่างประเทศได้ทุกชาติในโลกใบนี้ เพียงแต่ผู้เกี่ยวข้องในด้านต่างๆ จะต้องช่วยกันพัฒนาเติมเต็มในส่วนที่เป็นกุญแจสำคัญไขความสำเร็จไปสู่เป้าหมายเดียวกัน

ด้าน นายวิษณุ กล่าวว่า ม.การกีฬาแห่งชาติ จะสนับสนุนในทุกๆด้าน โดยเฉพาะด้านการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลที่มีความสามารถพิเศษ ในกีฬาฟันดาบที่สามารถรับนักกีฬาเข้าไปศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ในระดับโรงเรียนกีฬา และต่อยอดไปถึงระดับอุดมศึกษา ให้มีระบบการศึกษาที่เอื้อต่อการฝึกซ้อมกีฬาอย่างต่อเนื่องจะทำให้สมาคมสามารถจูงใจนักกีฬาให้มีความไว้ใจต่อการทำหน้าที่ ระหว่างการเป็นนักกีฬาควบคู่กับระบบการศึกษาต่อไป

สำหรับวัตถุประสงค์ของการลงนามในครั้งนี้ก็เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาทักษะและความสามารถการเล่นกีฬาฟันดาบ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษา ของ ม.การกีฬาแห่งชาติ ในการแข่งขันระดับชาติ และระดับนานาชาติ, เพื่อเผยแพร่กีฬาฟันดาบ ให้เป็นที่ยอมรับทั้งในส่วนของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนให้มากยิ่งขึ้น, เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการแข่งขันกีฬาฟันดาบ ให้มีมาตรฐานตามที่กำหนดทั้งในประเทศและต่างประเทศ, เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกายด้วยกีฬาฟันดาบ ให้แก่ นักเรียน นักศึกษาของ ม.การกีฬาแห่งชาติ และเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนาทักษะ นวัตกรรม และเทคโนโลยีด้านกีฬาฟันดาบ ให้มีมาตรฐานความปลอดภัยต่อนักเรียน นักศึกษาและนักกีฬาอาชีพ ตลอดจนผู้ที่สนใจกีฬาฟันดาบ

ในส่วนของกรอบความร่วมมือ ประกอบด้วย การพัฒนาวิชาการ ด้านกีฬาฟันดาบ, การพัฒนาบุคลากร ด้านกีฬาฟันดาบ และการพัฒนากิจกรรมนักเรียน นักศึกษา (นอกหลักสูตร) โดยการดำเนินการตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือนี้ มีกำหนดระยะเวลา 4 ปี นับตั้งแต่วันลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ

 


ที่มาของภาพ : Siamsport
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport