ร่วมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจัดกิจกรรมค่ายยุวชนชัยนาทรักกีฬา

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติจัดทำโครงการ "ค่ายยุวชนชัยนาทรักกีฬา" ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566

สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท โดย นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย  จัดทำโครงการ "ค่ายยุวชนชัยนาทรักกีฬา" ระหว่างวันที่ 13-17 กันยายน 2566 แบ่งออกเป็น กีฬาว่ายน้ำ กีฬาเทควันโด และกีฬาฟุตบอล พร้อมกับการเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์มืออาชีพ อาทิเช่น คุณวิว เยาวภา บุรพลชัย อดีตนักกีเทควันโดหญิงทีมชาติไทย  เจ้าของเหรียญทองแดงในโอลิมปิก 2004  "บอส" ณฐภพ แก้วกลาง   และ "เคน" วรินทร จำนงค์วัตร์ ทีมชาติไทย ยู-23 ผลผลิตเยาวชนจากโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท มาร่วมแบ่งปันทักษะการเรียนการสอนให้กับน้องๆ ที่เข้าร่วมโครงการ

นายอนุสรณ์ นาคาศัย นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท เปิดเผยว่า "สมาคมกีฬาแห่งจังหวัดชัยนาท ได้รับอนุมัติและสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ให้ดำเนินโครงการค่ายยุวชนชัยนาทรักกีฬา ตามเป้าประสงค์ของแผนยุทธศาสตร์ ส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนด คือ ส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาจังหวัดชัยนาทและได้ให้ความสำคัญกับโครงสร้างการแข่งขันกีฬาของประเทศที่มีกิจกรรมครอบคลุมประชาชน เยาวชนทุกกลุ่มวัย อย่างทั่วถึงทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค"

"นอกจากนี้ โครงการยังจัดขึ้นเพื่อจัดกิจกรรมให้ความรู้แนะนำ สอนวิธีการเล่นกีฬาแนวทางที่ถูกต้องจากนักกีฬา โค้ช หรือผู้ฝึกสอนที่มีประสบการณ์ให้แก่เด็กและเยาวชน หรือผู้ที่เริ่มต้นเล่นกีฬา อีกทั้งยังเป็นการช่วยส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมกีฬาแบบครบวงจร สร้างเศรษฐกิจรายได้ให้กับชุมชนกีฬาชัยนาทและประเทศไทย รวมถึงสร้างโอกาสการเรียนรู้วิธีการแข่งขันและปฏิบัติตัวอย่างนักกีฬามืออาชีพ จึงนับเป็นโอกาสอันดีที่โครงการนี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดกระแสความนิยมในกีฬาอย่างกว้างขวางในกลุ่มของประชาชน และเยาวชนรุ่นใหม่ ที่มีส่วนส่งเสริม สร้างสุขภาพ พัฒนาอาชีพ สร้างงาน สร้างชื่อเสียง และรายได้ให้แก่ตนเองและประเทศไทย รวมทั้งเป็นบุคลากรของประเทศที่มีคุณภาพ มีสุขภาพพลานามัยที่ดี มีวินัย เคารพกฎกติกา ส่งต่อรุ่นสู่รุ่น สืบไป"


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport