Forbes Thailand เลือก "คุณหญิงปัทมา" ขึ้นปกนิตยสารเดือนส.ค.2023

นิตยสาร Forbes Thailand เลือก คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล เป็นทั้งกรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล (ไอโอซีเมมเบอร์), รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันไทย ขึ้นปกประจำเดือนสิงหาคม 2023 พร้อมยกให้เป็น สตรีแถวหน้า ผู้อุทิศตนเพื่อสังคม มีอิทธิพลสูงในแวดวงกีฬา ศิลปวัฒนธรม และดนตรี

  คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิ์ตระกูล กรรมการคณะกรรมการโอลิมปิกสากล หรือ ไอโอซีเมมเบอร์ รองประธานสหพันธ์แบดมินตันโลก และนายกสมาคมกีฬาแบดมินตันแห่งประเทศไทยฯ ได้รับเลือกจาก นิตยสาร Forbes Thailand ให้ถ่ายแบบขึ้นปก ฉบับเดือนสิงหาคม 2566 

  ทั้งนี้ Forbes Thailand ได้ให้คำนิยามคุณหญิงปัทมา ว่าเป็น "สตรีแถวหน้าผู้อุทิศตนเพื่อสังคม" อุทิศทุ่มเทเพื่อกีฬา และศิลปวัฒนธรรมมาตลอด วิถีแห่งการให้ของสุภาพสตรีผู้ได้ชื่อว่า มีอิทธิพลสูงในแวดวงกีฬา ศิลปวัฒนธรม และดนตรี เริ่มต้นมาตั้งแต่เธอจำความได้ จวบจนกระทั่งปัจจุบันภารกิจเพื่อสังคมเหล่านี้ ยิ่งเพิ่มพูนและแผ่ขยายไปไกลในระดับนานาชาติ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport