ทีมชาติพาเหรดคว้าแชมป์-ม.กีฬาสุพรรณครองถ้วยยิงปืนอุดมศึกษา

ไม่มีรายการพลิกล็อก บรรดานักแม่นทีมชาติ "เณศรา จำปารัตน์-ราม คำแหง-ชิดชนก หิริญเพิ่ม-ขนิษฐา ศาสตร์เวช" พาเหรดคว้าเหรียญทองกันตามคาด ขณะที่จอมเก๋า "ทรงพล เหรียญเจริญ" หยุดไปหลายปีกลับมาซิวทองได้อีกครั้ง ส่วนถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 10 ตกเป็นของ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี

จากการที่สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย จัดการแข่งขันยิงปืนรายการ กีฬาอุดมศึกษา ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬายิงปืน หัวหมาก ชิงถ้วยพระราชทาน รัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยมีนักกีฬาจากหลายสถาบัน รวมทั้งบรรดานักแม่นปืนทีมชาติไทยที่กำลังศึกษาอยู่หลายมหาวิทยาลัยเข้าร่วมแข่งขันกันเป็นจำนวนมากแบ่งออกเป็น ปืนสั้นอัดลมชาย-หญิง , ปืนยาว 3 ท่า, ปืนยาวท่านอน, ปืนสั้นยิงเร็ว ทุกอีเว้นท์ตามมาตรฐานสากล ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฏาคม 2566  

ปืนสั้นอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร ประเภททีม เหรียญทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี ( วงศฏางค์ ชุ่มกระแสร์, โยธิน ภาวะนิช, ทรงพล เหรียญเจริญ ) 1,653 คะแนน, เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,633 คะแนน, เหรียญทองแดง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1,567 คะแนน / ปืนยาวอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร เหรียญทอง โยธิน ภาวะนิช  234.3 คะแนน , เหรียญเงิน วงศฏางค์ ชุ่มกระแสร์  (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 231.2 คะแนน , เหรียญทองแดง อชิพล คลายทรัพย์ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) 209.7 คะแนน  / ปืนสั้นอัดลมชาย ระยะ 10 เมตร ประเภททีม เหรียญทอง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี 1,653 คะแนน , เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,633 คะแนน, เหรียญทองแดง จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย 1,567คะแนน

ปืนสั้นหญิง ระยะ 25 เมตร ประเภททีม เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชิดชนก หิรัญเพิ่ม, วริมณ คิดอ่าน,ณัฐณิชา มะโรหบุตร) 1,678 คะแนน , เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ชวิศา ปะดุกา, ชวิศา รัตนศิลา, ณัฏฐิกา คล้ายทรัพย์) 1,657 คะแนน, เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตจังหวัดสุพรรณบุรี 1,645 คะแนน / ปืนยาว 3 ท่าหญิง ระยะ 50 เมตร เหรียญทอง ขนิษฐา ศาสตร์เวช (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 563 คะแนน, เหรียญเงิน ณัฐธิดา จินา (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 523 คะแนน, เหรียญทองแดง ศิรดา อารยาพันธ์ (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ) 518 คะแนน

ปืนสั้นอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตร เหรียญทอง เณศรา จำปารัตน์ (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี) 233.4 คะแนน, เหรียญเงิน ณัฐธยา บุญชื่น (สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง231.3 คะแนน , เหรียญทองแดง ลักษิกา ศรีนิติวรวงศ์ (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 213.4 คะแนน / ปืนสั้นอัดลมหญิง ระยะ 10 เมตรประเภททีม เหรียญทอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (ชิดชนก หิรัญเพิ่ม, วิรมณ คิดอ่าน, จิณณพัต ศรีเมือง) 1,662 คะแนน, เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1,656 คะแนน, เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,602 คะแนน / ปืนยาวท่านอนหญิง ระยะ 50 เมตร เหรียญทอง ปุนญิสา คำอาจ (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) 595.0 คะแนน, เหรียญเงิน พรไพลิน คงเพชร 573.0 คะแนน, เหรียญทองแดง ณัฐธิดา จินา ((มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี)570.2 คะแนน

ปืนสั้นยิงเร็ว 25 เมตร เหรียญทอง ราม คำแหง (มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม) 25 คะแนน, เหรียญเงิน ชวกร ตรีนิภากร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 20 คะแนน,เหรียญทองแดง ชิษณุพงศ์ ปะดุกา ( มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) 16 คะแนน / ปืนยาว 3 ท่าชาย ระยะ 50 เมตร เหรียญทอง เตวิช ตู้ทวีทรัพย์ (มหาวิทยาลัยมหิดล) 443.3 คะแนน, เหรียญเงิน ชานนท์ บินหมัด (มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี) 441.6 คะแนน, เหรียญทองแดง ศุภวิช แย้มสุดใจ (มหาวิทยาลัยศิลปากร) 411.6 คะแนน  

ปืนสั้นมาตรฐาน 25 เมตร เหรียญทอง ชวกร ตรีนิภากร (จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) 544 คะแนน, เหรียญเงิน บริพัตร จริยาทัศน์กร (สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) 530 คะแนน, เหรียญทองแดง ชิษณุพงษ์ ปะดุกา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ) 523 คะแนน / ปืนสั้นมาตรฐาน ประเภททีม เหรียญทอง สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 1,516 คะแนน, เหรียญเงิน มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี 1,498 คะแนน, เหรียญทองแดง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 1,402 คะแนน  

สำหรับปีนี้ บรรดานักแม่นปีจากมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตสุพรรณบุรี นำโดย "เณศรา จำปารัตน์" นักแม่นทีมชาติไทย  ยังคงกอดคอกันรักษามาตรฐานได้อย่างยอดเยี่ยม ส่งผลให้ได้ครองถ้วยพระราชทาน พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร รามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้า เจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่ 10 เป็นผลสำเร็จ


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport