ส.ยิงปืนไทยฯ ประกาศ 42 ผู้ตัดสินมือดีชิมลางทำหน้าที่ศึกกาญจบุรีเกมส์

สมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ประกาศรายชื่อผู้ตัดสินที่ผ่านการอบรม เฟ้นเฉพาะผู้ที่มีประสิทธิภาพ จำนวน 42 คน พร้อมส่งชิมลางทำหน้าที่งานแรก ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ที่จังหวัดกาญจบุรี เป็นเจ้าภาพ กลางเดือนหน้า

ความเคลื่อนไหวของสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย ในการเปิดอบรมผู้ตัดสินกีฬายิงปืน โครงการพัฒนาบุคลากรของสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดสุพรรณบุรี  ประจำปี 2566  ณ สนามกีฬายิงปืน โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีผู้เข้ารับการอบรมที่เป็นผู้ฝึกสอน และนักกีฬายิงปืน ของสโมสรกีฬายิงปืนภายในจังหวัดสุพรรณบุรี และ จังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งผู้ฝึกสอนจากส่วนกลางกรุงเทพฯ เข้ารับการอบรม ภายใต้การควบคุมของ ผศ.ทศพร เหรียญเจริญ อุปนายกสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เป็นหัวหน้าวิทยากร ,  อ.พีระ ภิรมย์รัตน์, สุวิทย์ เม่นแย้ม, นิคม โทปุรินทร์, คมกฤต ฆ้องนำโชค ร่วมกันเป็นวิทยากรถ่ายทอดระเบียบ กติกา และ ประสบการณ์ รวมทั้งมีการทดสอบให้ลงสนามจริงในภาคปฏิบัติ ตลอดทั้ง 5 วัน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ตัดสินเข้าใจอย่างถ่องแท้  ผลปรากฏว่ามีผู้ผ่านการทดสอบจำนวน 42 คน ประกอบด้วย 

พ.ต.ต.ธรรศพงศ์ ศรียะพันธ์, นายทรงพล เหรียญเจริญ, นายปฐมพล นาคเอี่ยม , นายสุเมธ หนูอ้น, นายปฏิพงษ์ นาคเอี่ยม, นายณัฐพันธ์ ผ่องอำไพ, นายก้องภวัฐพงษ์ ตั๊งเจริญสกุล, นายลำ สระทองทิศ , นายวงศฏางค์ ชุ่มกระแสร์, นายอภิเดช พงศ์ศิลป์วิจิตร, นายกฤติเดช ช่วยเหลือกุล, ร.ต.ไพเราะ สุขสมวงศ์ , ส.ต.ต.วศิน สุขมิลินทร์, นายวิทยา วัดมาลี, นายบุญเดช หวังวงศ์เจริญ , นายอติชาต เนตรขำ,  นายวิษณุ กล่อมใจ, นายอำนวย ตรีมรรค, นายไพศาล ธาราสุวรรณชัย, นายปฎิกาญจน์ ศรีคำ, นายบุญเดช หวังวงศ์เจริญ

นายชนะ พัฒนะผล, น.ส.ภาวินีย์ กำแหง, น.ส.สุทธดา เรืองเที่ยง, น.ส.โชติกา เพชรมัด, น.ส.พรไพลิน คงเพ็ชร, น.ส.ศลิษา เชื้อโพล้ง , น.ส.ณัฐธิดา จินา , น.ส.พรทิพย์ ภมรคล, น.ส.จิตินันท์ โพธิ์กุล, น.ส.นาริยา คำแคล้ว, น.ส.พรรณพนัช เชื้อหนองปรง, น.ส.ณฐมน เม่นแย้ม, น.ส.หทัยกาญจน์ สุขศรี , น.ส.โสภิตตา ปวีรานนท์,  น.ส.ปรมาภรณ์ พงษ์เหล่าขำ, นายศุภชัย พวงในเมือง, นายธีรยุทธ์ อินทร์รองพล, นายปัญญา ขวัญจิตบรรจง, นายธนรัตน์ ยอดเพชร, นายเกียรติภูมิ จันทร์เพ็ญ , นายศรัณย์ พรสง่า ,ผศ.ทศพร เหรียญเจริญ ประธานผู้ตัดสินสมาคมกีฬายิงปืนแห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรมทั้ง 42 คน ได้เลือกเฟ้นจากผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ซึ่งพิจารณาจากภาคทฤษฏีระหว่างการถาม-ตอบ ในห้องเรียน และภาคปฏิบัติในสนามซ้อมจริง ระยะ 10 เมตร, 25 เมตร , 50 เมตร ผนวกกับการทำข้อสอบผ่านเกินเกณฑ์ที่กำหนด ถือว่าเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่องกฎ-ระเบียบ กติกา และ อุปกรณ์อาวุธปืนอย่างดี โดยชุดแรกจะเลือกเฟ้นให้ร่วมทำหน้าที่ในการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ระหว่างวันที่ 14-23 สิงหาคม 2566 ที่จังหวัดกาญจนบุรี แต่กีฬายิงปืนจะแข่งที่ จ.สุพรรณบุรี


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport