มูลนิธิสวนหลวงร.๙จัดกอล์ฟการกุศลสมทบทุนปรับปรุงอาคาร

มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร และ กฟผ. เตรียมจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศล ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 10 ก.ค.66 สมทบทุนมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เพื่อปรับปรุงอาคารและพัฒนางานด้านพฤษศาสตร์ ให้เป็นสวนใจกลางเมืองของประชาชน

   เมื่อวันที่ 31 พ.ค. 66 มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ กรุงเทพมหานคร และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) ร่วมแถลงข่าวการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่อาคารชายชล สวนหลวง ร.๙ กรุงเทพฯ

  นายดนุชา สินธวานนท์ กรรมการมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ และประธานกรรมการบริหารสวนหลวง ร.๙ เปิดเผยว่า สวนหลวง ร.๙ เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ บนพื้นที่ 500 ไร่ ก่อสร้างขึ้นเพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวาย พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในศุภมงคลวาระเฉลิมพระชนมพรรษา 60 พรรษา ในปี 2530 เพื่อให้ประชาชนได้ใช้เป็นสถานที่พักผ่อน ออกกำลังกาย ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา 36 ปี สวนหลวง ร.๙ มีประชาชนเข้ามาใช้บริการจำนวนมาก ปัจจุบันอาคารต่าง ๆ เริ่มชำรุดทรุดโทรมตามกาลเวลา โดยเฉพาะหอรัชมงคล อันเป็นสัญลักษณ์ของสวนสาธารณะแห่งนี้ มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ จึงได้จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลขึ้นในวันที่ 10 ก.ค.66 ที่สนามกอล์ฟราชพฤกษ์ วิภาวดีรังสิต เพื่อหารายได้สมทบทุนเงินทุนมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ นำมาซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารต่าง ๆ และพัฒนางานด้านพฤกษศาสตร์ให้ประชาชนได้ใช้บริการต่อไป

  ด้านนายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ช่วงที่ผ่านมา กรุงเทพมหานคร ได้ร่วมดูแล บริหารจัดการพื้นที่และสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสวนหลวง ร.๙ รวมถึงสนับสนุนจัดเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงาน ดูแล และให้บริการประชาชนผู้ใช้บริการสวนฯ ได้รับความสะดวกและปลอดภัย นอกจากนี้ ได้มีการเพาะชำขยายพันธุ์ไม้เพื่อช่วยหารายได้สนับสนุนสวนหลวง ร.๙ รวมถึงได้ปรับปรุงพัฒนาสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ เพื่อเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

  ขณะที่นายชัยวุฒิ หลักเมือง ผู้ช่วยผู้ว่าการบริหารจัดการความยั่งยืน กฟผ. กล่าวเสริมว่า สวนหลวง ร.๙ เป็นสวนสาธารณะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่เสมือนเป็นปอดกลางเมืองของประชาชนที่ กฟผ. ให้ความสำคัญ และสนับสนุนการดำเนินงานและกิจกรรมของมูลนิธิสวนหลวง ร.๙ มาอย่างต่อเนื่อง โดยการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ ได้ให้ชมรมกอล์ฟ กฟผ. มาร่วมจัดการแข่งขัน แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ประเภททีม และประเภทบุคคล ทีมชนะเลิศจะได้รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นอกจากนี้ในการแข่งขันแต่ละประเภทจะมีการชิงรางวัลรองชนะเลิศลำดับ 1 และ 2 รวมถึงรางวัลพิเศษอื่นๆ อีกมากมาย

  สำหรับผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทานฯ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สวนหลวง ร.๙ หมายเลขโทรศัพท์ 02-106-2674 และ 065-264-2500 หรือ [email protected] หรือหากต้องการร่วมซ่อมแซมอาคารในสวนหลวง ร.๙ สามารถร่วมสนับสนุนได้ที่ บัญชีออมทรัพย์ "มูลนิธิสวนหลวง ร.๙ เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมภายในสวนหลวง ร.๙" ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 153-2-93708-2  โดยผู้ร่วมสนับสนุนมูลนิธิตามหลักเกณฑ์ จะได้รับหมวกและเสื้อที่ระลึกปักภาพฝีพระหัตถ์ซึ่งได้รับพระราชทานจากสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เป็นที่ระลึกด้วย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport