ยกเหล็กไทยจัดอบรมโค้ช-กรรมการ ทบทวนความเข้าใจกฎและกติกา

สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา โดยการสนับสนุนจาก การกีฬาแห่งประเทศไทย ติวเข้มผู้ฝึกสอน และผู้ตัดสิน ในงานสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ และผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2566 ก่อนทั้งหมด จะเข้าร่วมการแข่งขันรายการใหญ่ อีแกท ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระดับประชาชน และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานฯ ระหว่างวันที่ 20-30 เม.ย.นี้ ที่โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

นายธราธิป ทองเจิม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เป็นประธานพิธีเปิดการสัมมนาผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ และผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนักระดับชาติ ประจำปี 2566 โดยมี พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ ประธานฝ่ายเทคนิค สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย พลเอก วิสุทธิ์ เดชสกุล ผู้ช่วยศาสตราจารย์จอมชัย เลิศอมรรัฐ และ นางสาวสิริลักษณ์ ทัดมั่น ร่วมงาน ที่ห้องนางหงส์ โรงแรมเอราวัณ พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา เมื่อวันที่ 17 เม.ย. 2566

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา กล่าวในงาน ขอขอบคุณ การกีฬาแห่งประเทศไทย ที่สนับสนุนงบประมาณการจัดการสัมมนา ขอขอบคุณสมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมา ขอขอบคุณวิทยากรที่ประสาทองค์ความรู้ต่าง ๆ ให้กับผู้เข้ารับการสัมมนา ขอขอบคุณคณะกรรมการจัดการสัมมนาและขอขอบคุณหน่วยงาน องค์กร สถาบันการศึกษาที่อนุญาตให้บุคลากรมาเข้ารับการสัมมนา หวังว่าผู้เข้ารับการสัมมนาทุกท่าน คงเก็บเกี่ยวองค์ความรู้นำไปปรับ นำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ท่านรับผิดชอบได้อย่างถูกต้องแม่นยำต่อไป 

ด้าน พลอากาศโท วัฒนชัย เจริญรัตน์ เผยว่า สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ได้ให้ความสำคัญทั้งผู้ฝึกสอน ตลอดจนผู้ตัดสินและเจ้าหน้าที่เทคนิค ผู้เป็นกลไกสำคัญที่จะต้องปฏิบัติหน้าที่ในการแข่งขันกีฬายกน้ำหนัก ทั้งในรายการของสมาคมฯ รายการของหน่วยงานภายนอกและในระดับนานาชาติ จึงได้จัดการสัมมนาในครั้งนี้ขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 เม.ย.นี้  ที่โรงแรมภูงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา 

โดยการสัมมนาผู้ฝึกสอนระดับชาติครั้งนี้ มีชมรม สมาคม สถาบันการศึกษา หน่วยงานที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ ส่งผู้ฝึกสอนกีฬายกน้ำหนักในสังกัดเข้ารับการสัมมนา จำนวน 43 คน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในกีฬายกน้ำหนัก จากอดีตนักกีฬาและผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักทีมชาติ ผู้ตัดสินกีฬายกน้ำหนัก และนักวิทยาศาสตร์การกีฬา ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญด้านป้องกันการใช้สารต้องห้ามจากการกีฬาแห่งประเทศไทย มาให้ความรู้ในเรื่อง กฎ กติกา ยกน้ำหนัก องค์ประกอบของสมรรถภาพทางกาย การฝึกความแข็งแรงและความอ่อนตัว ทฤษฎี และกฎของการฝึก การวางแผนการฝึกซ้อมการเขียนตารางการฝึกซ้อม โภชนาการ วิทยาศาสตร์การกีฬา การนวด สารต้องห้ามทางการกีฬาและจิตวิทยาสำหรับนักกีฬา เป็นต้น

สำหรับการสัมมนาผู้ตัดสินระดับชาติ ซึ่งมีผู้เข้าร่วม 66 คน มีวัตถุประสงค์สำคัญ เพื่อทบทวนทำความเข้าใจในกระบวนการ วิธีการ ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าที่ของแต่ละตำแหน่ง เพื่อทบทวนทำความเข้าใจในกฎกติกาการตัดสินให้มีความแม่นยำ จะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง เที่ยงตรงและยุติธรรม เพื่อระดมความคิดเห็น วินิจฉัยปัญหาข้อสงสัยในกระบวนการ วิธีการ การตัดสินให้ได้ข้อยุติเพื่อจะได้ปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน และ เพื่อเป็นการเสริมสร้างให้ผู้ตัดสินมีความมั่นใจในการลงปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในการแข่งขันระดับชาติและระดับนานาชาติ

ทั้งนี้ สมาคมกีฬายกน้ำหนักสมัครเล่นแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) และจังหวัดพังงา พร้อมด้วย องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา เตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน อีแกท ยกน้ำหนักชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2566 ระดับประชาชน ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และระดับยุวชน ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระหว่างวันที่ 20-30 เม.ย.66 ที่โรงยิมเนเซียม องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา จังหวัดพังงา มีนักกีฬาจากสโมสรทั่วประเทศ และจากต่างชาติ ทั้งสิงคโปร์ และบรูไน ร่วมชิงชัย 519 คน


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport