คลองสามวา Runningฯ วิ่งเพื่อโรงพยาบาล งานวิ่งการกุศลระดมทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์

นพ.พิชญา นาควัชระ นายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะประธานมูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม "คลองสามวา Running วิ่งเพื่อโรงพยาบาล ครั้งที่ 1" ณ โรงพยาบาลคลองสามวา ซึ่งสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกรุงเทพมหานคร ร่วมกับ มูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา สำนักงานเขตคลองสามวา สถานีตำรวจนครบาลนิมิตรใหม่ และหน่วยงานภาคเอกชนในพื้นที่ ร่วมกันจัดกิจกรรมขึ้นเพื่อระดมทุนในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการให้บริการผู้ป่วย และดำเนินกิจการด้านการให้บริการของโรงพยาบาลคลองสามวา รวมถึงเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนทั่วไปใส่ใจในการออกกำลังกายและรักษาสุขภาพอีกด้วย

โดยการแข่งขันแบ่งเป็น 3  ประเภท  ได้แก่ Fun Run 5 ก.ม.  มินิมาราธอน 10.5 ก.ม. และประเภท VIP  นักวิ่งทุกท่านเมื่อวิ่งถึงเส้นชัยจะได้รับเหรียญเกียรติยศ นักวิ่งขาแรงที่ชนะเลิศโอเวอร์ออล 10 กม. จะได้ครองถ้วยรางวัลจากผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ซึ่งในวันนี้นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร รองปลัดกรุงเทพมหานคร นายพันธ์ศักดิ์ เจริญสุข ผู้อำนวยการเขตคลองสามวา รวมถึงนักวิ่งกว่า 600 ชีวิตร่วมกิจกรรมวิ่งการกุศลครั้งนี้อย่างคึกคัก

สำหรับโรงพยาบาลคลองสามวา สังกัดสำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร เปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2560 โดยได้รับการสนับสนุนที่ดินจากนายใย - นางเพ็ญแข ลิ่มทอง และนางประดับ โกมุท จํานวน 2 แปลง เนื้อที่ 20 ไร่ ผ่านพระเทพประ สิทธิมนต์ (โกศล มหา วิโร) เจ้าอาวาสวัดศรีสุดารามารวิหาร เป็นผู้มอบให้กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างโรงพยาบาลขนาด 200 เตียง ตั้งแต่เริ่มเปิดให้บริการจนถึงปัจจุบันได้มีการขยายการให้บริหารด้านสุขภาพและด้านต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ตามความต้องการของประชาชน ขณะนี้อยู่ระหว่างขยายการให้บริการเป็นโรงพยาบาลทุติยภูมิ ขนาด 268 เตียง ในปี 2567 โรงพยาบาลคลองสามวาจําเป็นต้องจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ เวชภัณฑ์ทางการแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ ให้พร้อมเพื่อ รองรับการขยายการให้บริการ 

ทั้งนี้ ขอเชิญทุกท่านร่วมบริจาคทุนทรัพย์เพื่อพัฒนาการดำเนินงานและจัดซื้อเครื่องมือทางการแพทย์ ผ่านบัญชีมูลนิธิโรงพยาบาลคลองสามวา ธนาคารกรุงไทย  เลขที่บัญชี 986-7- 01028-0 และสามารถนำใบเสร็จไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า  สอบถามรายละเอียดเพิ่เติมได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลคลองสามวา หมายเลขโทรศัพท์ 02 150 1300 ต่อ 120


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport