กรมพลฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติ2566ส่งเสริมเยาวชนได้ร่วมสนุกจากเกม กีฬาและนันทนาการ

กรมพลศึกษา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเครือข่ายภาครัฐและเอกชน จัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี" 14 มกราคม 2566 เริ่มตั้งแต่เวลา 07.30 -11.00 น. ณ ลานอเนกประสงค์ อาคารกีฬานิมิบุตร สนามกีฬาแห่งชาติ เพื่อส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนไทย รวมถึงผู้ปกครองได้เข้ามาร่วมกิจกรรม และแสดงออกซึ่งความสามารถด้านต่างๆ คาดหวังให้เป็นประโยชน์ส่งเสริมการเรียนรู้ ฝึกทักษะ จากกิจกรรม เกม กีฬา และนันทนาการอย่างง่ายๆ ที่กรมพลศึกษาได้จัดขึ้น อันจะส่งผลต่อการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมถึงส่งเสริมให้รักการออกกำลังกาย รักกีฬา นันทนาการ เกิดการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง ฝึกฝนขัดเกลาตนเองเพื่อเติบโตไปเป็นเด็กดี ตามคำขวัญของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เนื่องในวันเด็กปี 2566 ที่ว่า "รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี"

โดยมีผู้บริหารกรมพลศึกษาและผู้บริหารหน่วยงานเครือข่าย ได้แก่ ดร.วนิดา พันธ์สอาด ผู้อำนวยการสำนักวิทยาศาสตร์การกีฬา นายสุธน วิชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรการพลศึกษาและกีฬา ดร. ทวีโชค พงศ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการ  พันตำรวจเอก ปิยรัช สุภารัตน์ ผู้กำกับการ 1 กองบังคับการตำรวจท่องเที่ยว 1 พันตำรวจโท สมชาย  ธนะเจริญขวัญ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน นางสาววิมล ชอบสุข ผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) นางสาวดิชามา ตันประเสริฐ  หัวหน้ากลุ่มประชาสัมพันธ์ กรมการท่องเที่ยว นางสาวศตกมล วรกุล ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร ศูนย์การค้าMBK และนายโกสินทร์ สืบประสิทธิ์วงค์ นายกสมาคมสมาคมวงโยธวาทิตแห่งประเทศไทย เข้าร่วมงานพร้อมมอบทุนการศึกษาและของรางวัลต่างๆ แก่เด็กและเยาวชนที่เข้าร่วมงาน

ทั้งนี้ภาพรวมการจัดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566 ประกอบด้วย บูธกิจกรรมเกม กีฬา ได้แก่ พัตต์กอล์ฟ พาบอลไป เตะบอลเข้าโกล วู้ดบอล โยนลูกปิงปอง โยนลูกบอล โยนห่วง โบว์ลิ่ง ปาเป้า บิงโก บูธกิจกรรมนันทนาการ Art&Craft ได้แก่ การเพ้นท์กระถางต้นไม้ เพ้นท์กระเป๋า และทำ "ตาข่ายดักฝัน" บูธการทดสอบสมรรถภาพทางกาย เพื่อทดสอบความแข็งแรง ทั้งการทดสอบกระโดดสูง ทดสอบการทรงตัว ทดสอบความอ่อนตัว ทดสอบปฏิกิริยาต่อแสง และการทดสอบสมองด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่วัดการทำงานการรู้คิดของสมอง  ซึ่งจะมีประโยชน์สำคัญต่อการกำหนดแนวทางหรือจัดโปรแกรมการออกกำลังกายที่เหมาะสมสำหรับเด็ก เยาวชน ที่ฉายแววเป็นนักกีฬาต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีบูธกิจกรรมเครือข่ายภาครัฐและเอกชน ได้แก่ การทดลองขับ "เซกเวย์" ที่กองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวได้นำมาให้เด็กและเยาวชนได้สัมผัสและทดลองขับ และกิจกรรมอื่นๆ หลากหลายจาก กรมการท่องเที่ยว จิตอาสาพระราชทาน สำนักงานเขตปทุมวัน สมาคมวงโยธวาทิตฯ กลุ่มครูอาสาให้เบ็ดดีกว่าให้ปลา ศูนย์การค้า MBK และ บริษัทคิง พาวเวอร์

ดร.ทวีโชค พงศ์ดี ผู้อำนวยการสำนักนันทนาการและฝ่ายเลขานุการการจัดงานฯ กล่าวฝากถึงเด็กเยาวชนไทยว่า ในฐานะกรมพลศึกษา และ ในนามของท่านอธิบดีกรมพลศึกษา ดร.นิวัตน์ ลิ้มสุขนิรันดร์ ขอฝากถึงเด็ก และเยาวชนไทย ได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ จัดสรรเวลาที่เหมาะสมเพื่อออกกำลังกาย เล่นกีฬา หรือเข้าร่วมกิจกรรมนันทนาการต่อเนื่อง จนเป็นวิถีชีวิตเพื่อสุขภาวะที่ยั่งยืน และที่สำคัญขอให้นำคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2566 และ แนวคิดของท่านพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ที่กล่าวฝากถึงเยาวชนคนรุ่นใหม่ และ เด็กไทยทุกคนไว้ว่า "เรียนให้เฟี้ยว" "เที่ยวให้รอบรู้" "ฝึกกำลังกายใจให้พร้อมสู้" "เชิดชูชาติไทย" ซึ่ง "เรียนให้เฟี้ยว" หมายถึง ให้มุ่งมั่น ขยันหมั่นเพียร ตั้งใจเรียนหนังสืออย่างมีความสุข ให้สนุกสุดมันส์ "เที่ยวให้รอบรู้" หมายถึง ความรู้ ไม่ได้มีแต่ในตำราหรือในห้องเรียนเท่านั้น ออกไปหาประสบการณ์โลกกว้าง ยามเมื่อมีเวลาว่าง "ฝึกกำลังกายใจให้พร้อมสู้" หมายถึง เมื่อเผชิญกับปัญหาอุปสรรค ต้องเข้มแข็ง ไม่ย่อท้อง่ายๆ ค่อยๆเรียนรู้ สู้ฝ่าฟันพัฒนาปรับปรุงตน และก้าวเดินต่อไปเพื่อวันใหม่ที่งดงาม และ "เชิดชูชาติไทย" หมายถึง รู้รักสามัคคี เติบโตเป็นคนดีของสังคม พัฒนาบ้านเมืองของเรา เพื่อส่งมอบสังคม น่าอยู่ให้เยาวชนรุ่นหลังต่อไปที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport