นครราชสีมา ชนะแต้ม กองทัพอากาศ ลิ่วชิงทอง ศึกกำปั้นเยาวชนปทท.

กรังปรี โบขุนทด นักชกเยาวชนชาย จาก รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา อาศัยความแข็งแกร่งเป็นฝ่ายชนะคะแนน ธนภูมิ มุ่งพิงกลาง สังกัดกองทัพอากาศ 5-0 ผ่านเข้าชิงเหรียญทอง ในประเภทเยาวชน ก. รุ่น 57 กก.

การแข่งขันมวยสากล ยุวชน เยาวชน ชาย-หญิง ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2567   ระดับ ก.รอบรองชนะเลิศ วันที่ 26 เม.ย.67  ที่ศูนย์ฝึกกีฬาแห่งชาติมวกเหล็ก จ.สระบุรี รุ่น 51 กก.บัณฑิตพงษ์ โชตินอก(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) แพ้อาร์เอสซี ภานุวัฒน์ ปณกรณ์(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ)ยก 2,จิรศักดิ์ เพิงแก้ว(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) แพ้อาร์เอสซี ณัฐภูมินทร์ ทองกล่ำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ยก3

รุ่น 57 กก.ชลสิทธิ์ คชสิทธิ์ (รร.กฬ.จ.นครสวรรค์) ชนะคะแนน พงษ์เทพ ดำปาน(รร.กฬ.จ.นครศรีธรรมราช) 4-1 , รุ่น 63 กก.กฤตยชญ์ ดีมาก(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น) แพ้น็อค สุทธวีร์ พ่วงมี(กองทัพอากาศ) ยก 2, พัชรพล พุทธละ(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) แพ้อาร์เอสซี ณัฐพงศ์ พิมเสน (นน.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) ยก 2

ประเภทยุวชนชาย-หญิงระดับก. รุ่น 40 กก.อภิชาต ปะโกติโย(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) ชนะอาร์เอสซีธนพล จันทนาม(รร.กฬ.จ.ขอนแก่น)ยกแรก ,สุรยุทธ บำรุงกลาง(รร.กฬ.นครสวรรค์) แพ้คะแนนจินตภัทร วิชาศิลป์(สกฬ.จ.สิงห์บุรี) 1-4

รุ่น 44 กก.เทพทัต เที่ยงธรรม(รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน ชวิน นุชประไพ(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)0-5 ,อภิภูมิ บุรุษ(รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) แพ้คะแนน รังสิมันต์ ยิ้มอ่อน(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) 1-4

รุ่น 54 กก.ขุนไกร คู่ควร (รร.กฬ.ทศบ.นครราชสีมา) แพ้คะแนน ธนพล เหมืองเมือง(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)1-4,ภัทรดนัย อิสระ(รร.กฬ.จ.อ่างทอง) ชนะคะแนน กันตพณ ศรีพันธ์(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) 5-0

รุ่น 57 กก.พีรพัฒน์ ทองคำ(รร.กฬ.อบจ.พิษณุโลก) แพ้ อาร์เอสซี ปริญญา เจียกสูงเนิน(รร.กฬ.จ.นครสวรรค์)ยกแรก ,นฤเบศร์ พลหาร(รร.กฬ.จ.อุบลราชธานี) ชนะคะแนนธนกร เหือนสุข (รร.กฬ.จ.ศรีสะเกษ) 4-1

ประเภทยุวชนชาย-หญิงระดับ ข.  รุ่น 48 กก.ธนกร มูลเซอร์(มวยอุบลราชธานี) แพ้อาร์เอสซี สิรวิชญ์ ภูมิถาวร(รร.วัดทรงธรรม)ยก 3 ,วีรพล คมในฝัก (สกฬ.จ.แม่ฮ่องสอน) ชนะคะแนน พงศ์วิเศษ ศรีวอเศษ (รร.ยโสธรพิทยาคม)5-0

รุ่น 51 กก.อัฎฐพล ดุจเฟื่องฟ้า(สกฬ.จ.แม่ฮ่องสอน) แพ้คะแนน ปัญฑา เสมือนพวก(สกฬ.จ.สุพรรณบุรี)0-5 ,จักรรินทร์ ขันธ์ชา(รร.อนุบาลแม่เมาะ) ชนะอาร์เอสซี นิธาน แน่นอุดร (รร.อาจสามารถวิทยา)ยกแรก

รุ่น 60 กก.พีรศักดิ์ สีหะวงษ์(มวยสากลศรีวิชัย) แพ้อาร์เอสซี สิรยากร ฉ่ำใจหาญ(รร.สามโคก) ยกแรก ,ทัตพล สมสะอาด(รร.ยโสธรพิทยาคม) ชนะคะแนน ธนทัต กัลยาณมิตร (รร.วัดทรงธรรม)4-1

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport