กกท. รับรอง 11 ครูมวยไทยผ่านมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติระดับ 1

ผศ.พิมล ศรีวิกรม์ ที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีด้านนโยบายกีฬาและประธานคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยกิตติมศักดิ์และผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 โดยมี นายปรีชา ลาลุน รองผู้ว่าการ การกีฬาแห่งประเทศไทย(กกท.) ฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวย, คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมด้านกีฬา และ คณะผู้บริหาร กกท. ร่วมในพิธี ที่ตึกกกท.

ทั้งนี้ การกีฬาแห่งประเทศไทย โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทยกิตติมศักดิ์ สำหรับผู้ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ ในฐานะที่ทำคุณประโยชน์ให้กับวงการกีฬามวยไทยของชาติในการเผยแพร่กีฬามวยไทยให้เป็นที่ยอมรับและรู้จักแพร่หลายทั้งใน และต่างประเทศ ทั้งนี้ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ฝึกสอนกีฬามวยไทย ให้กับอดีตนักมวยที่เป็นยอดมวยไทย อดีตนักมวยที่มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในวงการกีฬามวยไทย จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ นายเจริญ ชูมณี, นายธีระพงศ์ จินดาวรณ์ และ นายสุทัศน์ ม่วงมัน 

นอกจากนี้ยังมีพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 โดยสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวย กกท. ในฐานะผู้ได้รับเป็นผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ในสาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ระดับ 1 ตามใบอนุญาต เลขที่ ศกท.04.2567/01.2567 ออกให้ ณ วันที่ 21 ก.พ.2567  

สำหรับ กกท. ได้ดำเนินการเปิดการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทยระดับ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 67 มีผู้เข้ารับการทดสอบ จำนวน 12 คน ผ่านการทดสอบ จำนวน 11 คน  ดังนี้ นายประทีป อินทร์บำรุง, นายนวพล จันทร์มณี, นายกฤษฎา เลื่อมอารมณ์, นายธนันท์ชัย พิพัฒน์พูลเดชา, นายภาณุเดช พระให้พร, นายอาทิตย์ หารชนะ, นายจิรพัฒน์ ใหญ่โสมานัง, นายนรินทร์ นพรัตน์, นายวัขรพงศ์ ตั้งเทียมศิริกุล, นายคริษฐ์ สัญญเดช และ นายไพรัช ลีดี


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport