สภามวยโลกมวยไทยจับมือทัพบกดันมวยไทยดังไกลต่างแดน

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภามวยโลกมวยไทย (World Boxing Council Muaythai) กับ กองทัพบก โดยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก มีเป้าหมายร่วมกันในการดำเนินการสนับสนุนและส่งเสริมศิลปะการต่อสู้ "มวยไทย" ให้เกิดการรับรู้และรับชมแพร่หลายไปทั่วโลก

14 ธันวาคม 2566 เวลา 13.30 น. พลเอก นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก และ พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภามวยโลกมวยไทย (World Boxing Council Muaythai) กับกองทัพบก โดย สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ณ ห้องรับรอง VIP 5 ชั้น G อาคารเบญรังสฤษฎ์ ททบ.5 เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการเผยแพร่ศิลปะการต่อสู้ "มวยไทย" ซึ่งถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติ โดยมีการดำเนินโครงการมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ศิลปะการต่อสู้ "มวยไทย" เกิดการรับรู้และรับชมแพร่หลายไปทั่วโลก  

พันเอก ธนพล ภักดีภูมิ ประธานสภามวยโลกมวยไทย กล่าวว่า ผมในนามของสภามวยโลกมวยไทย รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มีโอกาสร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสภามวยโลกมวยไทย หรือ WBC มวยไทย และ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่กิจกรรมการแข่งขันมวยไทย ในงาน AMAZING MUAYTHAI WORLD FESTIVAL ระหว่างวันที่ 2-5 กุมภาพันธ์ 2567 ณ สนามมวยเวทีลุมพินี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการส่งเสริมให้มวยไทยเป็นกีฬาประจำชาติ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ที่สามารถต่อยอดและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศชาติต่อไป

สำหรับ WBC มวยไทยนั้นเป็นองค์กรภายใต้สภามวยโลก หรือ World Boxing Council ซึ่งเป็นองค์กรกีฬาชั้นนำระดับโลก ได้จัดงาน Amazing MuayThai Festival ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งเสริมกีฬามวยไทยให้ได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้นในระดับโลก โดยในงานจะมีกิจกรรมที่สำคัญได้แก่ การแข่งขันมวยไทยสมัครเล่นนานาชาติระดับเยาวชน, การอบรมสัมมนาผู้ฝึกสอนมวยไทย และ Ring Officials, การฝึกมวยไทยกับซุปเปอร์สตาร์มวยไทยระดับโลก ซึ่งเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยความร่วมมือระหว่าง WBC มวยไทยและสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกในครั้งนี้จะสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามวัตถุประสงค์ และช่วยเผยแพร่ศักยภาพกีฬามวยไทยสู่การเป็นกีฬามาตรฐานสากล และส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็น Home of MuayThai ในอนาคตต่อไป  

พลเอก นิรันดร ศรีคชา กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในครั้งนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก ในฐานะทีวีบริการสาธารณะเพื่อความมั่นคง จะเป็นส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยขับเคลื่อนประสาน สร้างความเชื่อมโยงด้วยสื่อทุกแพลตฟอร์มทั้ง On Air Online และ Onsite ให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย และการประชาสัมพันธ์สื่อสาร ให้เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง โดย ททบ.5 จะสนับสนุนการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมการแข่งขัน ทั้งสื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ และสื่อออนไลน์ ตลอดการถ่ายทอดสดการแข่งขัน และจัดทำสกู๊ปข่าวเจาะลึก ช่วง "WBC" รายงานข่าวการแข่งขัน และผลการแข่งขันในแต่ละวัน ในรายการข่าว "ช่วงข่าวกีฬา" ออกอากาศทางสื่อโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ ของ ททบ. ผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทั้งสองหน่วยงานจะได้ร่วมมือกันดำเนินโครงการนี้บรรลุผลสำเร็จ เกิดผลสัมฤทธิ์ในทุกมิติ และที่สำคัญคือสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพนักมวยไทย สร้างจุดเปลี่ยนยกระดับมวยไทยให้เป็นกีฬาระดับโลก ถือเป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่ทรงคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาติสืบต่อไป


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport