เด็กโคราชร่วมบู๊คึกคักชิงชัยจักรยานหนูน้อยขาไถ

ด.ช.เจ้าพระยา เผ่าจินดา ขาไถรถคู่ใจออกสตาร์ตสู้กับคู่แข่ง ก่อนเข้าเส้นชัยคว้าแชมป์รุ่นอายุ 3 ปี 7 เดือน ถึง 4 ปีชายไปครอง ในการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 ชิงถ้วยพระราชทานฯ สนามที่ 2

การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถ ชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2567 "Thailand Balance Bike Championships 2024" ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สนามที่ 2 ชิงแชมป์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่ห้างเซ็นทรัล โคราช จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ 12 พ.ค.67  มีหนูน้อยเข้าร่วมแข่งขันเป็นจำนวนมาก 

ด้านผลการแข่งขันรุ่นที่น่าสนใจ มีดังต่อไปนี้ รุ่นอายุ 1.8-2 ขวบชาย ที่ 1. ด.ช.ลลิตพงษ์ สงคราม, ที่ 2. ด.ช.ณัฏฐภพ กิมะโน, ที่ 3. ด.ช.นภัทร อายุยืน / รุ่นอายุ 2.1-2.6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.ศักปภัทร โลกคำลือ, ที่ 2 ด.ช.ปัณณวิชญ์ แพทย์จัตุรัส, ที่ 3. ด.ช.อชิรวิทย์ เขียนจัตุรัส / รุ่นอายุ 2.7-3 ขวบชาย ที่ 1. ด.ช.ปกรณ์ รักสุจริต, ที่ 2 ด.ช.นภัสดล ฉันสำราญ, ที่ 3 ด.ช.พลณกัณฑ์ ชูเมฆ / รุ่นอายุ 3.1-3.6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.รชณกร ขวดสาลี่, ที่ 2 ด.ช.สัณหณัฐ เล่าผิวพันธ์, ที่ 3 ด.ช.ปัณณวิทย์ จั่นเผือก

รุ่นอายุ 2.1-2.6 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.ลลิตา จัตวณิชย์, ที่ 2 ด.ญ.รมิตา การพงศรี, ที่ 3 ด.ญ.ภัทรธิดา วอกลาง / รุ่นอายุ 2.7-3 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.สุพิชญา ศิริบูรณ์, ที่ 2 ด.ญ.รฐาภรณ์ ผลพานิชย์, ที่ 3 ด.ญ.ซีรีน ภู่เงิน / รุ่นอายุ 3.4-3.6 ขวบหญิง ที่ 1. ธนิดา ป้อมน้อย, ที่ 2. ด.ญ. สุภัสสร จันทนนัฏ

รุ่นอายุ 3.7-4 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.เจ้าพระยา เผ่าจินดา, ที่ 2 ด.ช.พลัฏฐ์ ไทยประเสริฐ, ที่ 3. ด.ช.ธนโชติแก่นเจ๊ก / รุ่นอายุ 4.1-4.6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช. อาคิรา ปะสังติโย, ที่ 2 ด.ช.ธนกฤต งามวิวัฒน์ธรรม, ที่ 3 ด.ช.ชนกันต์ พลภักดี / รุ่นอายุ 4.7-5 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.โภคิน ประกายทอง, ที่ 2 ด.ช.ปราณนต์ น้ำดอกไม้, ที่ 3 ด.ช.สรวิชญ์ จันทนณัฐ / รุ่นอายุ 5.1-5.6 ขวบชาย ที่ 1 ด.ช.นาธิป คำวงค์ษา, ที่ 2 ด.ช.สิงห์เหนือ รามัญอุดม, ที่ 3 ด.ช.กรธวัช หมื่นชำนาญ

รุ่นอายุ 3.7-4 ขวบหญิง ที่ 1. ด.ญ.ชัญญาภัค เชยโพธิ์, ที่ 2 ด.ญ.เอวารินทร์ กล้าแท้, ที่ 3. ด.ญ.ข้าวขวัญ พูลเกษม / รุ่นอายุ 4.1-4.6 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.วริศรา ตันติปรีชาวงศ์, ที่ 2 ด.ญ.ภูริตา สายยศ, ที่ 3 ด.ญ.ชินณดา โควิสุทธิ์ / รุ่นอายุ 4.7-5 ขวบหญิง ที่ 1 ด.ญ.เกวรินทร์ มะประสิด, ที่ 2 ด.ญ.รินรดา ทรัพย์กลิ่น, ที่ 3 ด.ญ.บุญนิสา เกลี้ยงณรงค์ / รุ่นอายุ 5.1-5.6 ขวบหญิง ด.ญ.ณัฐณิชา ล่องทอง, ที่ 2 ด.ญ.นภัสวรรณ ชุบทอง, ที่ 3. ด.ญ.ณิชานี โตรักษาที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport