อย่าเพิ่งเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัย หากคุณยังไม่ได้อ่านข้อมูลจาก “คู่มือบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก” คู่มือที่เราอยากให้คุณอ่าน

จากข้อมูลสถิติ การใช้บุหรี่ไฟฟ้าพบข้อมูลว่าประชากรช่วง 15-24 ปีกว่า 38% เข้าถึงและมีโอกาสสูบบุหรี่ไฟฟ้า และพบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่บุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา 7 ปี

สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดการไม่สูบบุหรี่ได้ทำการสำรวจ พูดคุยกับกลุ่มเป้าหมายในสังคม 1. ตัวผู้สูบพอต หรือบุหรี่ไฟฟ้า 2. ประชาชนผู้ใกล้ชิดตัวผู้สูบที่มีผลต่อการเลิกหรือสูบพอตของกลุ่มเป้าหมาย 3. ประชาชนในสังคมทั่วไป พบว่าประชาชนมีความรู้ความเข้าใจถึงอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่ถูกต้อง ยังมีความเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อย อันตรายน้อยและควบคุมได้ หรือในบางรายเข้าใจผิดว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่มีอันตราย สืบเนื่องมาจาก อุตสาหกรรมบุหรี่ ได้ให้ข้อมูลอันตรายไม่ครบถ้วน หรือไม่ได้บอกประชาชนถึงอันตราย รวบถึงสร้างงานวิจัยหลายตัวที่ให้ข้อมูลไม่ครบด้าน และนำมาสื่อสารว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยให้คนในโลกและสังคมเข้าใจผิด

จึงเป็นที่มาที่ สสส. และภาคีเครือข่ายรณรงค์ลดการไม่สูบบุหรี่ในการจัดทำข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกต้องให้กับประชาชน โดยในปี 2567 ภายใต้การดำเนินงานของโครงการรณรงค์ “บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิด” นอกจากสื่อรณรงค์สร้างความตระหนัก ยังมีสื่อที่ให้ข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าในรูปแบบคู่มือชุด ”บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก เกาะปอด และอวัยวะสำคัญ” ก็เป็นสิ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากัน

คู่มือนี้เหมาะกับใคร  

1. ตัวผู้สูบพอต ที่ได้รับข้อมูลอันตรายไม่ครบ เพื่อที่จะมีข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้ามากเพียงพอ

2. คนใกล้ชิดตัวผู้สูบ ที่เป็นกุญแจสำคัญหนึ่งในการชวนผู้สูบเลิกบุหรี่ เพื่อที่จะมีข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มากเพียงพอที่จะชวนผู้สูบพอต เลิกสูบ

3. ประชาชนในสังคมทั่วไป เพื่อรับรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายเพื่อที่จะปกป้องตัวเองเมื่อเห็นควันจากบุหรี่ไฟฟ้า

คู่มือ สสส. ชุดนี้ได้รวบรวมข้อมูลอัปเดตที่น่าสนใจไว้ไม่ว่าจะเป็น 

    ข้อมูลเชิงสถิติที่น่าตกใจ ทั้งในเชิงกลุ่มเป้าหมาย และสถิติการป่วยที่น่าตกใจ

    ข้อมูลล่าสุด ถึง อันตรายในบุหรี่ไฟฟ้า  ที่มีอนุภาคที่เล็กมาก เล็กกว่าขนาด PM2.5 มาพร้อมสารพิษ

    ข้อมูลที่น่าตกใจว่าละอองจากบุหรี่ไฟฟ้าสามารถเข้าสู่อวัยวะต่างของเราได้ใน 20-30วินาที

    นอกจากนั้น ยังมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกมาก เช่น ตัวช่วยในการเลิกสูบบุหรี่ และอื่นๆ

อยากให้หลายๆคนที่ยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าไม่อันตราย อันตรายน้อยตามคำบอกกล่าวของอุตสาหกรรมบุหรี่ จากผู้ขาย จากผู้ใช้ เองก็ตาม ได้มีข้อมูลอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าที่มากพอ และลองพิจารณาว่าสารเคมีในบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่อันตรายจริงหรือ ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าต้องมีการเติมสารต่างๆ ที่มีผลต่อการเสพย์ติดอย่างนิโคติน

สามารถดาวน์โหลด คู่มือ “บุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก” นี้ได้แล้วที่ 

https://creativehealthcampaign.thaihealth.or.th/cms/storage/articles/คู่มือบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึก_20240627_140336.pdfที่มาของภาพ : สสส.
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport