สสส. จัดกิจกรรมเดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพเมืองต้นแบบ 5 จังหวัดทั่วไทย

สสส. สานพลังภาคี ผุดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024 กิจกรรม เดิน วิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพระดับประเทศ ดึงอัตลักษณ์เมืองต้นแบบ 5 จังหวัด เปิดตลาด อาหารเพื่อสุขภาพ พร้อมสนาม เดิน-วิ่งตามมาตรฐานความปลอดภัยสากล มุ่งลดเสี่ยง NCDs คาดผู้เข้าร่วมกว่า 1 หมื่นคน ช่วยสร้างเศรษฐกิจชุมชนยั่งยืน

เมื่อวันที่ 6 มิ.ย. 2567 ที่อาคารศูนย์เรียนรู้สุขภาวะ กรุงเทพฯ ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) พร้อมด้วย คุณวนิดา พันธุ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา, แพทย์หญิงนงนุช ภัทรอนันตนพ รองอธิบดีกรมอนามัย กระทรวงสาธารณะสุข, คุณจุฑา ธาราไชย ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) - TCEB, ดร.วาสนา พงศาปาน ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารองค์กร  องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) - อพท. คุณนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการ สำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ สสส. (สำนัก 5) และคุณบุญเพิ่ม อินทนปสาธน์ นายกสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย-TIEFA ร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้

ดร.นพ.ไพโรจน์  เสาน่วม รองผู้จัดการกองทุน สนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. มุ่งส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ ให้ทุกคนมีสุขภาพที่ดีอย่างต่อเนื่องในทุกมิติ ทั้งร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา จึงร่วมกับ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงมหาดไทย สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวแบบยั่งยืน สมาคม การค้าผู้จัดกีฬามวลชน สมาพันธ์เดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย และสมาคมการค้าส่งเสริมการจัดมหกรรมและเทศกาลนานาชาติไทย และภาคีเครือข่าย จัดเทศกาล The ICONIC Run Fest Thailand Series 2024

กิจกรรมวิ่ง กิน เที่ยวเชิงสุขภาพ ภายใต้แนวคิด รวมพลังสร้างสุขภาพดี เศรษฐกิจดี สร้างเมืองสู่ความยั่งยืน มุ่งยกระดับ 5 จังหวัดต้นแบบส่งเสริมกิจกรรมทางกายระดับประเทศ ปลูกฝังค่านิยมลดพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อ (NCDs) และส่งเสริมโอกาสเชิงเศรษฐกิจท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมให้กับชุมชน

ดร.นพ.ไพโรจน์  กล่าวต่อว่า กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นในรูปแบบเทศกาลมีการใช้พื้นที่ Landmark ของเมืองในการจัดงาน เริ่มสนามแรกที่ จ.เชียงราย วันที่ 29-30 มิ.ย. 2567 จ.สุโขทัย วันที่ 24-25 ส.ค. 2567 จ.นครราชสีมา วันที่ 7-8 ก.ย. 2567 จ.มุกดาหาร วันที่ 5-6 ต.ค. และ จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 26-27 ต.ค. 2567 

โดยกิจกรรมในแต่ละพื้นที่จะจัดขึ้น 2 วัน ประกอบด้วย กิจกรรมปั้นเมนูท้องถิ่นเพื่อสุขภาพจาก เชฟชื่อดัง กิจกรรมตลาดนัด Healthy Community Product จำหน่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพท้องถิ่น กิจกรรม Wellness Sports Training Clinic จากผู้เชี่ยวชาญ และInfluencers  ของไทย โดยมีกิจกรรมหลัก คือกิจกรรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ ระยะทาง 10 กม. และ5 กม. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วม 2,000 คนต่อจังหวัด โดยนักวิ่งจะได้รับเสื้อวิ่ง BIB และเหรียญ

ทั้งนี้ สามารถสมัครร่วมกิจกรรมได้ที่http://thai.fit ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ๊กแฟนเพจ theiconicrunfest


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport