แบบสำรวจพฤติกรรมการบริโภคหวาน

สสส. ขอเชิญชวนตอบแบบสำรวจพฤติกรรมการกินหวาน เพื่อใช้สำหรับในงานวิจัยเท่านั้น

คลิก https://www.surveymonkey.com/r/SiamSport  เพื่อทำแบบสอบถาม

โดยคำตอบของคุณจะเป็นประโยชน์ในการนำพัฒนาเนื้อหาการสื่อสารรณรงค์ของทาง สสส. ต่อไป ขอบพระคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านสำหรับความคิดเห็น

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บเป็นความลับและใช้สำหรับในงานวิจัยเท่านั้นที่มาของภาพ : สสส
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport