สสส.จัดเดิน-วิ่ง "HEALTHY HERO" สนาม2 รณรงค์รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าที่หาดใหญ่

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สานพลังภาคีเครือข่ายร่วมกับ มูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่, สมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย เดินหน้าจัดกิจกรรม "HEALTHY HERO" เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs อย่างต่อเนื่อง ครั้งที่ 2 ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา เมื่อ 27 ม.ค. 67 โดยมีนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมเดิน-วิ่งกันอย่างคึกคัก

หลังประสบความสำเร็จจากครั้งแแรก ที่ ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม เมื่อวันที่ 22 ต.ค. 2566 กิจกรรม "HEALTHY HERO" เดินหน้าจัดต่อเนื่อง เป็นครั้งที่ 2 ที่ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยภายในพิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นางประภาศรี บุญวิเศษ กรรมการกองทุน สสส. พร้อมด้วย ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม ผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) นางสาวนิรมล ราศรี ผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะ (สสส.), นายเธียรสิทธิ์ จิโรจน์วีรภัทร ประธานสมาพันธ์ชมรมเดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพไทย  ร่วมกันปล่อยตัวนักวิ่งระยะทาง 5 กม.

ทั้งนี้กิจกรรม "HEALTHY HERO เดิน-วิ่งเพื่อสุขภาพ รู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันโรค NCDs" จัดขึ้นมุ่งเพิ่มกิจกรรมทางกายผ่านการจัดกิจกรรมเดิน-วิ่ง พร้อมรณรงค์สร้างความตระหนักถึงอันตรายจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสร้างการรับรู้ให้เยาวชนรู้เท่าทันบุหรี่ไฟฟ้าและป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเสพติดบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชนทั่วไป โดยจัดขึ้นในมหาวิทยาลัย 4 แห่งทั่วประเทศ ครั้งแรกที่ม.มหิดล ศาลายา จ.นครปฐม, ครั้งที่ 2 ม.สงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา และ 2 ครั้งที่ม.ขอนแก่น และ ม.เชียงใหม่ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport