เรียนปีเดียวจบ! สวนสุนันทาเปิดรับนักศึกษาหลักสูตร MBA อีสปอร์ตรุ่นแรก

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ขานรับการขยายตัวแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมอีสปอร์ตโลก ระดมคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิด้านอุตสาหกรรมอีสปอร์ต ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน บริษัทเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ พัฒนาหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง หลักสูตรแรกของประเทศไทย เปิดรับนักศึกรุ่นแรกเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/2567 แล้ว ใช้เวลา 1 ปีการศึกษา นักศึกษาจะจบออกไปค้นหาตำแหน่งงานใหม่ในธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิงที่เปิดกว้างอย่างไม่มีที่สิ้นสุดและเหมาะสมกับคุณสมบัติของมหาบัณฑิตรุ่นใหม่มากที่สุด

ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิง (Master of Business Administretion Program in Esports Business and Entertainment Management) หรือ MBA อีสปอร์ตและบันเทิง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา เปิดเผยว่าหลักสูตรMBAอีสปอร์ตและบันเทิง หลักสูตรแรกของประเทศไทยเปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในภาคเรียนที่ 1/ 2567 แล้ว โดยจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคมถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2567 นักศึกษารุ่นแรก จะรับจำกัดจำนวน 30 คน เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา กรุงเทพมหานคi

 ประธานหลักสูตรMBAอีสปอร์ตและบันเทิง กล่าวต่อว่าจากการที่อีสปอร์ตเติบโตอย่างรวดเร็ว กลายเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ มีผู้ชมทั่วโลก มีความต้องการที่เพิ่มขึ้น สำหรับมืออาชีพที่มีความรู้และทักษะในการจัดการองค์กรอีสปอร์ต กิจกรรม ทีม และการสนับสนุนอย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นสำหรับบุคคลากรที่ต้องมีพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งและมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านในการจัดการอีสปอร์ต เพื่อเติมเต็มบทบาทสำคัญในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต มหาวิทยาลัยฯได้ร่วมมือกับสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย และเครือข่ายพันธมิตร พัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนการสอนเป็นหลักสูตร MBA หลักสูตรแรกของประเทศไทย

ประธานหลักสูตรMBAอีสปอร์ตและบันเทิง กล่าวอีกว่าหลักสูตรMBAอีสปอร์ตและบันเทิง ช่วยให้มหาวิทยาลัยสามารถตอบสนองความต้องการนี้ และมอบการศึกษาและการฝึกอบรมที่จำเป็นแก่นักศึกษาเพื่อให้ประสบความสำเร็จในสาขาที่กำลังเติบโต โดยนักศึกษาจะเรียนได้ทั้งระบบออนไซต์เรียนที่มหาวิทยาลัย หรือเรียนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชั่น Zoom และสามารถเข้าเรียนย้อนหลังทบทวนความรู้ผ่านแอปพลิเคชั่นของมหาวิทยาลัย โดยใช้เวลาเรียนจบหลักสูตร เพียง 1 ปีการศึกษา รวม 3 เทอม พร้อมศึกษาดูงานประเทศจีน หรือ เกาหลี และ/หรือญี่ปุ่น

ดร.พิเชษฐ์ กล่าวต่อว่า หลักสูตรMBA อีสปอร์ตและบันเทิงได้เรียนเชิญผู้ที่รับผิดชอบต่อความสำเร็จของการแข่งขันอีสปอร์ตรายการสำคัญๆ ของประเทศไทยมาร่วมพัฒนาหลักสูตร มาเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร อาจารย์ประจำหลักสูตร และอาจารย์พิเศษ เพื่อเตรียมพร้อมในการถ่ายทอดความรู้ด้านวิชาการการบริหารจัดการ และถ่ายทอดประสบการณ์ในการเป็นผู้บริหารธุรกิจอีสปอร์ตและบันเทิงให้กับนักศึกษา และเชิญผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจากองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอีสปอร์ต มาเป็นอาจารย์ประจำและอาจารย์พิเศษที่พร้อมจะถ่ายทอดองค์ความรู้ และฝึกฝนทักษะทางธุรกิจของนักศึกษาในโลกแห่งอีสปอร์ตและบันเทิงอันน่าตื่นเต้น 

โดยคณาจารย์ทั้งหมดประกอบด้วย ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัยเจ้าของนามปากกา"อาละดิน"อดีตนักข่าวกีฬาผู้คว่ำหวอดในวงการกีฬากว่า 40 ปี เป็นประธานหลักสูตร, รศ.ดร.โยธิน แสวงดี อาจารย์ในโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.), ดร.อาชวิทธิ์ เจิงกลิ่นจันทน์ ผู้ช่วยเลขานุการคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, ดร.สรายุทธ มหวลีรัตน์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน), ดร.โชคชัย เอี่ยมฤทธิไกร รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท เทโร เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด (มหาชน), ดร.จักกนิตต์ คณานุรักษ์ ผู้อำนวยการฝ่ายส่งเสริมการพัฒนากำลังคนดิจิทัล สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, นายสันติ โหลทอง นายกสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย ที่ปรึกษาหลักสูตร และผู้บรรยายพิเศษประจำหลักสูตร 

 ดร.พิเชษฐ์กล่าวด้วยว่า องค์กรและหน่วยงานที่มี และกำลังจะมีการลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับมหาวิทยาลัย ประกอบด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย, สมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทย, บริษัทการีน่า ประเทศไทย, สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล, บริษัทเทโร เอนเตอร์เทนเม้นต์ จำกัด(มหาชน), บริษัทสยามสปอร์ต ซินดิเคท จำกัด(มหาชน), บริษัท อะเซนต์ จำกัด, บริษัท โฟกัส อารีน่า จำกัด, มหาวิทยาลัยเกาหลี วิทยาเขตเซจง, บริษัท Miraen Esports Co.,Ltd., จากสาธารณรัฐเกาหลี และNetDragon Websoft Holdings Limited จากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยทั้งหมดจะให้ความร่วมในด้านวิชาการ ด้วยการแลกเปลี่ยนเปลี่ยนบุคลการซึ่งกันและกัน การรับนักศึกษาไปฝึกงาน การไปดูงานด้านการบริหารจัดการในองค์กร และการจัดกิจกรรมร่วมกัน

 ประธานหลักสูตร MBA อีสปอร์ตและบันเทิงกล่าวต่อว่าหลักสูตรฯมีเป้าหมายเพื่อให้นักศึกษามีความเข้าใจที่ครอบคลุมเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตและทักษะที่จำเป็นในการประสบความสำเร็จในบทบาทความเป็นผู้นำในสาขาที่มีพลวัตและการแข่งขัน โดยหลักสูตรฯจะครอบคลุมหัวข้อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอีสปอร์ตผสมผสานหลักการทางธุรกิจแบบดั้งเดิมเข้ากับลักษณะเฉพาะของระบบนิเวศของอีสปอร์ต นักศึกษาจะได้ทำความเข้าใจประวัติ การเติบโต และภูมิทัศน์ปัจจุบันของอุตสาหกรรมอีสปอร์ต รวมถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลัก แหล่งรายได้ และแนวโน้ม พื้นฐานการจัดการธุรกิจ แนวคิดธุรกิจหลัก เช่น การจัดการเชิงกลยุทธ์ การตลาด การเงิน การดำเนินงาน และพฤติกรรมองค์กร เพื่อนำไปใช้กับบริบทของกีฬาโดยเฉพาะ การตลาดดิจิทัล และการสร้างแบรนด์อีสปอร์ค กลยุทธ์ในการส่งเสริมทีม ผู้เล่น กิจกรรม และผลิตภัณฑ์อีสปอร์ต รวมถึงการสร้างเอกลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแกร่งภายในอุตสาหกรรมเกมที่มีการแข่งขันสูง  

 นอกจากนั้น นักศึกษายังจะได้เรียนรู้เรื่องการจัดการกิจกรรมอีสปอร์ตการวางแผน การจัด และการดำเนินการทัวร์นาเมนต์อีสปอร์ต ลีก และกิจกรรมเกมอื่น ๆ รวมถึงข้อควรพิจารณาในการผลิต โลจิสติกส์ การสนับสนุน และการมีส่วนร่วมของฝูงชน สำรวจวิธีการต่าง ๆ ที่องค์กรอีสปอร์ตสร้างรายได้ เช่น การสนับสนุน การโฆษณา สิทธิ์ในสื่อ การขายสินค้า และความร่วมมือ ได้เรียนรู้ปัญหาด้านกฎหมายและข้อบังคับในอีสปอร์ต ทำความเข้าใจกับความท้าทายทางกฎหมายเฉพาะที่อุตสาหกรรมอีสปอร์ตต้องเผชิญ รวมถึงสัญญา สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญา กฎระเบียบเกี่ยวกับการพนัน และธุรกรรมของผู้เล่น/ทีม การวิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดประสิทธิภาพ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลและเครื่องมือวิเคราะห์เพื่อติดตามและวัดประสิทธิภาพของทีมอีสปอร์ต ผู้เล่น กิจกรรม และแคมเปญการตลาด และทำการตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลครบถ้วนตามข้อมูลเชิงลึกเหล่านี้ การพัฒนาธุรกิจอีสปอร์ต การระบุโอกาสในการเติบโต การขยายสู่ตลาดใหม่ การสร้างพันธมิตร และการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในระบบนิเวศ Esports ที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว เป็นต้น 

"สำหรับ 5 งานที่ท้าทายความสามารถของผู้ที่ผ่านการเรียน MBA อีสปอร์ตและบันเทิง คือ 1.ที่ปรึกษาด้านอีสปอร์ตและบันเทิง ( Esports consultant ) 2. ผู้ให้ข้อมูลและการวิเคราะห์ด้านอีสปอร์ต ( Esports data and analytics ) 3. ลีกและการจัดการอีสปอร์ต ( Esports leagues and events ) 4. การตลาดอีสปอร์ตและบันเทิง( Esports and Entertainment marketing )" ประธานหลักสูตร MBA อีสปอร์ตและบันเทิงหลักสูตรแรกของประเทศไทยกล่าว

 ดร.พิเชษฐ์กล่าวถึงคุณสมบัติของผู้ที่ต้องเข้าศึกษาในหลักสูตรว่า เป็นผู้ที่จบการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา, บุคคลทั่วไปที่หลงใหลในอีสปอร์ตและต้องการเปลี่ยนงานอดิเรกให้กลายเป็นอาชีพ, ครูอาจารย์ในสังกัดโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ต้องการมีความรู้ไปถ่ายทอดต่อให้นักเรียน, ผู้เชี่ยวชาญที่ทำงานในอุตสาหกรรมอีสปอร์ตอยู่แล้ว และต้องการเพิ่มพูนทักษะและความรู้เพื่อพัฒนาอาชีพของตน, ผู้สำเร็จการศึกษาที่มีพื้นฐานด้านธุรกิจที่ต้องการมีความเชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอีสปอร์ต และใช้ประโยชน์จากความรู้ที่มีอยู่ในด้านการจัดการ การตลาด การเงินการบัญชี, เกมเมอร์และสตรีมเมอร์ ที่ต้องการเปลี่ยนมามีบทบาทเบื้องหลัง เช่น การจัดการทีม การจัดกิจกรรม หรือการพัฒนาธุรกิจภายในระบบนิเวศของอีสปอร์ต, ผู้ประกอบการที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกีฬาของตนเอง เช่น ทีมกีฬา บริษัทจัดการกิจกรรม แพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง หรือบริษัทจำหน่ายสินค้ากีฬา, ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด การโฆษณา สื่อ หรือการประชาสัมพันธ์ที่ต้องการความเชี่ยวชาญในความท้าทายและโอกาสที่เป็นเอกลักษณ์ของการตลาดและการสร้างแบรนด์ อีสปอร์ต และผู้สำเร็จการศึกษาที่มีพื้นฐานด้านการจัดการกีฬาที่ต้องการใช้ทักษะและความรู้กับอุตสาหกรรม อีสปอร์ต ซึ่งมีความคล้ายคลึงกันหลายประการ

สอบถามรายละเอียดและสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ผู้ที่สนใจสมัครเข้าเรียน ติดต่อสอบถามได้ที่ ดร.พิเชษฐ์ เกิดวิชัย 081-735-8625, สุภกร ตันวราวุฒิชัย 082-446-5993 หรือเว็บไซต์ mbaesports.cim.ssru.ac.th และ เฟสบุค Esports Business and Entertainment Management

ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport