สวนสุนันทาเปิดรับสมัคร ป.โท และ ป.เอก เรียนไม่ยุ่งยาก

เปิดรับสมัครเรียน ทั้ง ป.โท และ ป.เอก ที่ สวนสุนันทา เรียนไม่ยุ่งยาก ป.โท เรียน 4 เทอม จบใน 1 ปี ขณะที่ ป.เอก จบไว 6 เทอม (2 ปีจบเท่านั้น) อีกทั้ง course work แค่ 2 เทอมแรก และสามารถเรียนออนไลน์ได้

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปิดรับสมัครเรียนต่อ ป.โท หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ โดยเรียน 4 เทอมจบ ส่วน ป.เอก เป็นหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการท่องเที่ยวและบริการ เรียน 6 เทอมจบ ซึ่งสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://admission.ssru.ac.th/isqy01 และสมัครง่ายได้ๆ ที่เบอร์โทร 0818742288, 0993265445,  0804428991


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport