เครือสยามไบโอไซเอนซ์ เดินหน้ากิจกรรมตู้ยาชุมชน ต่อเนื่อง มอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ป่วย รพ. โป่งน้ำร้อน จันทบุรี

เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ในฐานะผู้ผลิตยาของคนไทย จัดกิจกรรมตู้ยาชุมชน มอบชุดยาสามัญประจำบ้านแก่ผู้ป่วยในโครงการราษฎรสุขใจ พลานามัยสมบูรณ์ แพทย์พระราชทาน โดยสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ และแพทย์อาสา ณ โรงพยาบาลโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 26 - 27 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

นางนวลพรรณ ล่ำซำ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรกิตติมศักดิ์ บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด กล่าวว่า “โครงการตู้ยาชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการเข้าถึงยาของประชาชนทั่วประเทศ โดยร่วมมือกับหน่วยงานองค์กรต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองในเบื้องต้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงยารักษาโรค กิจกรรมในครั้งนี้ เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างของกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ ที่สยามไบโอไซเอนซ์ มุ่งมั่นดำเนินการอย่างต่อเนื่องเพื่อตอกย้ำให้ชุมชนและคนทั่วไปได้รับรู้ว่า เราคือบริษัทยาของคนไทย ที่ห่วงใยและใส่ใจในสุขภาพของคนไทย”

โดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 2 ในปี 2567 ที่เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ได้ลงพื้นที่มอบถุงผ้าตู้ยาชุมชน นำโดยดร.ทรงพล ดีจงกิจ ประธานกรรมการบริหาร เครือสยามไบโอไซเอนซ์ มอบถุงผ้าตู้ยาชุมชน จำนวนกว่า 160 ถุงให้แก่ประชาชนที่เข้ามารับการรักษาในโครงการฯ โดยมีผู้ที่ได้รับการผ่าตัดรักษาโรคทางตา จำนวน 161 คน โดยแพทย์อาสาจากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว กิจกรรมครั้งนี้มี นายวิสุทธิ์ ประกอบความดี รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี พร้อมด้วย  พญ.ขจีพร ธีราทรง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี และ นพ. พรเทพ พงศ์ทวิกร กรรมการโครงการราษฎรสุขใจฯ เข้าร่วมกิจกรรม

โครงการตู้ยาชุมชน โดย เครือสยามไบโอไซเอนซ์ ตั้งเป้าตลอดปี 2567 จะส่งมอบถุงยาให้กับประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นอีกหนึ่งกลไกสำคัญในการส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดี โดยจะร่วมดำเนินกิจกรรมไปกับโครงการราษฎรสุขใจฯ ซึ่งมีกำหนดลงพื้นที่โรงพยาบาลทั่วประเทศต่อเนื่องทุกเดือน

ที่มาของภาพ : บริษัท สยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport