“มาดามแป้ง” นวลพรรณ ล่ำซำ นั่งตำแหน่ง "ประธานบอร์ดกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม"

วันที่ 20 กรกฎาคม 2566 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566 นำโดย นายโกวิท ผกามาศ อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ในฐานะเลขานุการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม พร้อมด้วย นางสาววราพรรณ ชัยชนะศิริ รองอธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม นายอนุกูล ใบไกล ผู้อำนวยการกองกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม

ซึ่งที่ประชุมฯ มีมติเห็นชอบแต่งตั้งให้  “นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)” ขึ้นดำรงตำแหน่งประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม โดยมีวาระการดำเนินงานเป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่ปี 2566 - 2569 เพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานด้านวัฒนธรรม อนุรักษ์ สืบสาน และต่อยอดมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย สอดคล้องกับตามนโยบายกระทรวงวัฒนธรรม 

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กล่าวว่า “ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรมทุกท่าน ที่ให้เกียรติแป้งขึ้นมารับบทบาทหน้าที่ครั้งนี้ แป้งรู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก วัฒนธรรมไทยเป็น Soft Power ที่เข้าถึงได้ง่ายแต่ทรงพลัง สามารถดึงศักยของไทยให้ทั่วโลกได้เห็น เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบเศรษฐกิจทั้งในระดับประเทศ ระดับชุมชน และระดับท้องถิ่น 

แป้งพร้อมที่จะช่วยผลักดันงานด้านวัฒนธรรมไทย ส่งเสริมศิลปินแห่งชาติทุกสาขา เพื่อสรรสร้างงานด้านศิลปวัฒนธรรม เผยแพร่สู่คนทุกรุ่น ตลอดจนสายตาคนทั่วโลก” นางนวลพรรณ กล่าวปิดท้าย


ที่มาของภาพ : เมืองไทยประกันภัย
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport