ปานปรีย์ นำคณะกรรมการ กกท. ประชุมหนแรกเล็งกำหนด 3 กีฬาใหม่

คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย เล็งกำหนดชนิดกีฬาแซมโบ้,งัดข้อ และฟิสต์บอล เป็นกีฬาอาชีพ

 นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรี ประธานคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นางสาวสุดาวรรณ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ,ดร.วนิดา พันธ์สอาด รองปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย เข้าร่วมการประชุม คณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2567 โดยมี  ณ ห้องประชุม 301 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล  โดยเล็งขอความเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาแซมโบ้ (Sambo),งัดข้อ (Armwrestling) และฟิสต์บอล (Fistball)เป็นกีฬาอาชีพ

 นอกจากนี้ยังมีวาระสำคัญต่างๆดังต่อไปนี้  ขอความเห็นชอบการปรับปรุงกรอบและงบลงทุนของ กกท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ครั้งที่ 1) , ระเบียบคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการใช้อาคารสถานที่ วัสดุและอุปกรณ์กีฬาในความครอบครองของการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ....,รายงานผลการดำเนินงานการใช้จ่ายเงินสะสมตามมติคณะกรรมการ กกท. และขออนุมัติใช้เงินสะสมของ กกท. เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ในส่วนที่ไม่เพียงพอ 

 ขออนุมัติใช้เงินสะสมของ กกท. เพื่อชำระค่าบัตรพิธีเปิดให้กับบุคคลสำคัญของประเทศ หัวหน้าคณะรัฐบาล และผู้บริหารระดับสูง ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 33 (Paris 2024) ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ,ขอทบทวนการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ คณะทำงาน ตามกฎหมาย

และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ,ขอความเห็นชอบประกาศกำหนดชนิดกีฬาแซมโบ้ (Sambo) งัดข้อ (Armwrestling) และฟิสต์บอล (Fistball) , ขอความเห็นชอบข้อเสนองบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport