จับมือภาคีเครือข่ายภาคเอกชนสร้างอีเวนต์กีฬาและการออกกำลังกาย

ผู้จัดอีเวนต์ภาคเอกชนจับมือกันพร้อมนำเกณฑ์มาตรฐานผู้หัวใจสีเขียว (Green Heart Event)ไปใช้เพื่อสร้างอีเวนต์กีฬาและการออกกำลังกายเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ณ โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ บางกอก พระนคร 78 ถ.ประชาธิปไตย บ้านพานถม พระนคร กรุงเทพฯ นางบงกชรัตน์ โมลี ผู้อำนวยการกองนโยบายการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งชาติ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หัวหน้าโครงการ, รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณชลี โนริยา ที่ปรึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.อุดมธิปก ไพรเกษตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด ที่ปรึกษาด้านโมเดลธุรกิจ  ชวนผู้จัดอีเวนต์ภาคเอกชน ได้แก่ บริษัท ดีบีซี กรุ๊ป จำกัด, บริษัท ภิรัช บุรี จำกัด, บจก.วัน ดีกรี กอล์ฟ จำกัด, ผู้จัด UTN 100, ผู้จัดการแข่งขันรายการ R2M Supper Bilk, อิสร-เสรี, บริษัท ชู้ตอิท จำกัด, บริษัท สปอร์ตแมน จำกัด, บริษัทอินสปายเรชั่น เอ็ดดูเคชั่น ลีเซอร์ แอนด์ ทราเวล จำกัด, บจก.เจเนอรัล โปรดักชั่นดีไซน์ , บจก.ไบรท์เบรน, กล้วยน้ำไทมูลนิธิ, บริษัท แจ๊กเจียอุตสาหกรรม ไทย จำกัด (มหาชน), BBG Group และ BEAT Discovery Manager ฯลฯ ร่วมแสดงพลังความคิด เพื่อขับเคลื่อนเกณฑ์มาตรฐานการจัดกิจกรรมการออกกำลังกาย และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาในการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านแพลตฟอร์ม CCC ภายใต้ BCG Model

จากเวทีแสดงความคิดเห็นพบว่า เทรนการออกกำลังกาย และการท่องเที่ยวเชิงกีฬากำลังให้ความสำคัญกับสุขภาพ สิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมๆกัน การสนับสนุนให้ผู้หัวใจสีเขียวนำเกณฑ์มาตรฐานฯ ไปใช้จัดกิจกรรมตามเกณฑ์มาตรฐาน (Green Heart Event: GHE) ไปขยายผลให้ผู้จัดมีการรับรู้เพิ่มมากขึ้น ควรมีการให้ความสำคัญในการสื่อสารประชาสัมพันธ์แบรนด์ GHE ให้เป็นที่รู้จัก สร้างคอนเทนต์ ที่ง่ายต่อการเข้าใจ และมีการสร้างแรงจูงใจแก่ผู้จัดอีเวนต์ที่มีการนำเกณฑ์ GHE ไปใช้ เพื่อเป็นกำลังใจในการเป็นส่วนหนึ่งของการลดภาวะเรือนกระจก หรือโลกที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport