มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วม MOU ในงาน Jiangxi Universities Overseas Exhibition 2023

ในวันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.อาคีรา ราชเวียง รองอธิการบดี และอ.ถัง ฉางเจียง รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษา วิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ เข้าร่วมงาน Jiangxi Universities Overseas Exhibition 2023 และร่วมลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันอุดมศึกษา มณฑลเจียงซี

จัดโดยสำนักงานการศึกษามณฑลเจียงซี ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อทำความร่วมมือกับประเทศในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ได้แก่ ราชอาณาจักรไทย สหพันธรัฐมาเลเซีย และสาธารณรัฐสิงคโปร์ อีกทั้งวิทยาลัยผู้ประกอบการสร้างสรรค์นานาชาติรัตนโกสินทร์ ได้รับนักศึกษากลุ่มอนุปริญญาจากมหาวิทยาลัยการคลังและเศรษฐศาสตร์แห่งมณฑลเจียงชี และมหาวิทยาลัยฝึกหัดครูแห่งมณฑลเจียงซี เข้าศึกษาต่อในหลักสูตรระดับปริญญาตรีเป็นจำนวนมาก และวิทยาลัยฯ ได้เริ่มหารือกับสถาบันอาชีวศึกษาในการทำหลักสูตร ปวช. และปวส. ต่อเนื่องกับปริญญาตรีทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ ศิลปะ รวมถึงการท่องเที่ยวและการโรงแรมด้วย ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ เป็นการแสดงความจริงใจและให้เกียรติกับสถาบันการศึกษาพันธมิตรในมณฑลเจียงซี ซึ่งเป็นตลาดสำคัญของมหาวิทยาลัยฯ ทั้งนี้ คณะผู้จัดงานจัดให้สถาบันอาชีวศึกษาที่สนใจส่งนักศึกษาระดับ ปวส.มาศึกษาต่อที่ มทร.รัตนโกสินทร์ และทำหลักสูตรต่อเนื่องกับหลักสูตร ปวช. ที่โรงเรียนเตรียมอาชีวศึกษาที่กำลังจะจัดตั้ง มาเยี่ยมเยือน มทร.รัตนโกสินทร์ ในช่วงบ่าย ประมาณ 5 - 6 แห่งด้วย ถือเป็นโอกาสอันดีในการที่จะให้ผู้เกี่ยวข้อง ได้พบปะกันเพื่อหารือกันอีกด้วย ณ โรงแรมรามาการ์เดน ถนนวิภาวดี รังสิต


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport