มทร.รัตนโกสินทร์ เข้าพบท่านผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) ณ ไต้หวัน

ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 มทร.รัตนโกสินทร์ นำโดย พลเอก จรัล กุลละวณิชย์ นายกสภามหาวิทยาลัย พร้อมด้วย ดร.ปราจิน เอี่ยมลำเนา

นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ/กรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี พร้อมด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ และคณะผู้บริหาร เข้าพบ นายทวีเกียรติ เจนประจักษ์ ผู้อำนวยการใหญ่สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย (ไทเป) เพื่อหารือเกี่ยวกับข้อจำกัดระหว่างรัฐบาลไต้หวันและรัฐบาลไทย ปัญหาและอุปสรรคด้านต่าง ๆ ในการทำความร่วมมือ ทั้งในด้านวิชาการ การศึกษา เศรษฐกิจ การค้า การส่งออกนำเข้า และการท่องเที่ยว ณ สำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย ณ ไต้หวันที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport