“มูลนิธิมาดามแป้ง” มอบเงินสนับสนุน กรมกิจการสตรีฯ พัฒนาศักยภาพกลุ่มแม่เลี้ยงเดี่ยวต่อเนื่อง

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) ในฐานะ ประธานกรรมการ มูลนิธิมาดามแป้ง มอบเงินสนับสนุนจำนวน 500,000 บาท

โดย นางจินตนา จันทร์บำรุง อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางปุณฑริกา ใบเงิน กรรมการและเลขานุการ , ร.อ.หญิง ชญาดา หนีพาล กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิฯ ร่วมด้วย เพื่อต่อยอดด้านการสร้างอาชีพแก่กลุ่มสตรีและแม่เลี้ยงเดี่ยว เปิดศูนย์สาธิตการฝึกอาชีพและผลิตภัณฑ์ สำหรับทดลองงานเป็นช่องทางจำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟและเบเกอรี่ ภายใต้แบรนด์ “Super Mom” ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น 14 อาคารเมืองไทยภัทร เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 กรุงเทพฯ


ที่มาของภาพ : เมืองไทยประกันภัย
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport