พิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงาน

ในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ระหว่าง มทร.รัตนโกสินทร์กับการไฟฟ้านครหลวง

ในวันพุธที่ 30 พฤศจิกายน 2565 มทร.รัตนโกสินทร์ ร่วมกับการไฟฟ้านครหลวงจัดพิธีลงนามสัญญาให้บริการติดตั้งและบำรุงรักษาอุปกรณ์ประหยัดพลังงานในระบบการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานทดแทนเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานไฟฟ้าอย่างเป็นรูปธรรม ด้วยการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ แบบติดตั้งบนหลังคา โดยมี รศ.ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ อธิการบดี ลงนามร่วมกับ นายจาตุรงค์  สุริยาศศิน รองผู้ว่าการธุรกิจ การไฟฟ้านครหลวง ณ ห้อง Auditorium ชั้น 6 อาคารวัฒนวิภาส การไฟฟ้านครหลวง สำนักงานใหญ่ คลองเตย


ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport