นิสสัน-ฮอนด้า ร่วมมือผลักดันอนาคตของการขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า

บริษัท นิสสัน มอเตอร์ จำกัด (นิสสัน) และบริษัท ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (ฮอนด้า) ร่วมแถลงโดยแจ้งว่า ทั้งสองบริษัทฯ ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ หรือ MOU โดยทั้งสองบริษัทจะเริ่มศึกษาความเป็นไปได้ของความร่วมมือเชิงกลยุทธ์ในด้านของยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า และการเคลื่อนที่อัจฉริยะ

ด้วยความพยายามในการมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน และทำให้ความรุนแรงของอุบัติเหตุที่เกิดจากการจราจรเป็นศูนย์ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเสริมสร้างเทคโนโลยีด้านสิ่งแวดล้อม และการใช้พลังงานไฟฟ้าตลอดจนการพัฒนาด้านซอฟต์แวร์ ทั้งสองบริษัทฯ ได้บรรลุความเข้าใจโดยอาศัยความเชื่อที่ว่า จำเป็นต้องรวมจุดแข็งของแต่ละบริษัท พร้อมกับการสำรวจความเป็นไปได้ของความร่วมมือที่จะสามารถเกิดขึ้นในอนาคต


ทั้งนี้ขอบเขตของการศึกษาความเป็นไปได้ประกอบด้วย แพลตฟอร์ม ซอฟต์แวร์ ของยานยนต์ ส่วนประกอบหลักที่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์เสริมอื่นๆ


มาโกโตะ อูชิดะ ประธาน และซีอีโอ นิสสัน มอเตอร์ จำกัด  (Makoto Uchida, president and CEO Nissan Motor Co., Ltd.) กล่าวว่า “การเตรียมความพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงด้านการเดินทางที่เพิ่มขึ้นในระยะกลางถึงระยะยาวเป็นสิ่งสำคัญ นอกจากนี้การบรรลุข้อตกลงดังกล่าวบนพื้นฐานความเข้าใจร่วมกันว่า ฮอนด้า และนิสสัน จะเผชิญกับความท้าทายร่วมกัน เรารอคอยที่จะหารือเพิ่มเติมพร้อมมุ่งมั่นที่จะค้นหาผลลัพท์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ หรือ win-wins สำหรับการสร้างความยั่งยืน”


โทชิฮิโระ มิเบะ กรรมการบริษัทฮอนด้า ประธาน และผู้แทนเจ้าหน้าที่บริหาร ฮอนด้า มอเตอร์ จำกัด (Toshihiro Mibe, Honda director, president and representative executive officer) กล่าวว่า “ในช่วงเวลาของการเปลี่ยนแปลงในอุตสาหกรรมยานยนต์ครั้งหนึ่งในรอบศตวรรษนี้ เราจะตรวจสอบศักยภาพในการเป็นหุ้นส่วนระหว่างนิสสัน และฮอนด้า เกณฑ์ของการศึกษาของเราคือการทำงานร่วมกันของเทคโนโลยี และความรู้ที่บริษัทของเราได้สั่งสมมา จะช่วยให้เราเป็นผู้นำอุตสาหกรรมโดยการสร้างมูลค่าใหม่ให้กับอุตสาหกรรมยานยนต์หรือไม่”ที่มาของภาพ : -
ติดตามช่องทางอื่นๆ:
Website : siamsport.co.th
Facebook : siamsport
Twitter : siamsport_news
Instagram : siamsport_news
Youtube official : siamsport
Line : @siamsport